Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förstärkning av systemen för kärnämneskontroll i Afrika

Förstärkning av systemen för kärnämneskontroll i Afrika

4.11.2022 kl 09:40
Meddelande

African Commission on Nuclear Energy (AFCONE) förbereder sig inför att lansera det ambitiösa femåriga programmet "Strengthening the Nuclear Material Control Systems in Africa" år 2023, som syftar till att gemensamt höja kärnsäkerheten i Afrika. Detta program genomförs med expertstöd från Strålsäkerhetscentralen i Finland (STUK) och kommer att finansieras av EU och Republiken Finland.

"Programmet som vi nu förbereder innebär en stor möjlighet att bygga ägarskap för kontrollen av kärnmaterial i Afrika. De afrikanska länderna befinner sig på olika stadier när det gäller fredlig användning av kärnenergi och många behöver bygga upp kapacitet för att upprätthålla statliga system för redovisning och kontroll av kärnmaterial och för att effektivt implementera IAEA:s säkerhetsåtgärder", säger Enobot Agboraw, verkställande sekreterare vid AFCONE.

"För STUK är detta början på en spännande resa eftersom vi tidigare inte har arbetat i Afrika i denna omfattning. Vi har dock erfarenheter av regelmässig tillsyn av kärnmaterial och av att ge expertstöd i ickespridningsfrågor, eftersom Finland var det första landet i världen med ett avtal om skyddsåtgärder (CSA) på plats redan för 50 år sedan. Eftersom vi har kompetensen har vi en skyldighet att dela vår kunskap. Det här är vårt sätt att bidra till den globala säkerheten", kommenterar generaldirektör Petteri Tiippana på STUK.

Kontrollen av kärnmaterial utgörs av en uppsättning tekniska åtgärder som tillämpas av Internationella atomenergiorganet (IAEA) på kärntekniska anläggningar och material. Genom dessa tekniska åtgärder eftersträvar IAEA att självständigt verifiera en stats rättsliga skyldighet att tillse att kärntekniska anläggningar inte missbrukas och att kärnmaterial inte avleds från fredliga ändamål. För närvarande har 47 afrikanska stater undertecknat ett avtal om skyddsåtgärder (CSA) med IAEA. Undertecknandet av CSA med IAEA är ett juridiskt krav enligt Pelindaba-avtalet som etablerade den afrikanska kärnvapenfria zonen.

IAEA:s säkerhetsåtgärder är en grundläggande del av det internationella systemet för icke-spridning av kärnvapen. Kärntekniska säkerhetskontroller är nyckelförutsättningen för en fredlig användning av kärnenergi. Därför måste ambitionen att dra nytta av atomen inom energiproduktion eller inom andra områden, såsom hälso- och sjukvård, först uppvisas genom ett nationellt åtagande att utveckla en effektiv tillsyn av kärnmaterial – det vill säga kärntekniska säkerhetskontroller. I praktiken tilldelas denna uppgift vanligtvis ett team av dedikerade säkerhetskontrollexperter i den nationella tillsynsorganisationen, som upprätthåller kärnmaterialbokföring och deltar i och underlättar IAEA:s säkerhetsbesiktningar.

Främjande av programmet för kontroll av kärnmaterial i Afrika

Huvudmålet för AFCONE:s säkerhetskontrollprogram är att stödja utvecklingen av effektiva kärntekniska säkerhetskontroller och effektiva system för redovisning och övervakning av kärnämnen som nyckelelement för att förhindra spridandet av kärnvapen i Afrika. Samtidigt kommer AFCONE själva att få peer-support från STUK för att utöka sin verksamhet som ett regionalt kunskapsnav och samordnare för säkerhetsåtgärder. Pelindaba-avtalet trädde i kraft år 2009 och AFCONE är den mellanstatliga organisation som ska säkerställa genomförandet i Afrika, inklusive regionalt stöd och samordning av kärnmaterialkontroll.

"I Afrika finns det en verklig drivkraft för att utveckla kontrollen av kärnmaterial. Det finns ett engagemang på nationell nivå, det finns en regional stödstruktur – AFCONE – och nu kan vi också dra nytta av Finlands framstående säkerhetskompetens. Jag anser att vi på fem år verkligen kan förbättra tillsynen av kärnämnen i många afrikanska länder och bygga hållbara regionala strukturer", avslutar Agboraw.

Kontakter:
Ossi Lång, projektchef p. +358 975 988 302

Meddelande
Afcone
Strålsäkerhet