UV-strålningens verkningar

Hälsoeffekter av ultraviolett strålning

En lätt solbränna på sommaren är inte en hälsorisk. Man borde komma ihåg att njuta av solen med måtta. Alltför mycket solbadande skadar hälsan.

Solens strålning innehåller ultraviolett strålning, dvs. UV-strålning. En del av strålningen filtreras bort och en del kommer ända ner till jorden.

Finländarna får största delen av årets UV-strålning under den korta sommaren. Dessutom får många UV-strålning på resor till södern och i solarium.

Nackdelar med UV-strålning

För mycket UV-strålning är skadligt. Då huden bränns i solen och då man ständigt upprätthåller en solbränna åldras huden i förtid. Detta ökar även risken för hudcancer. Dessutom sänker UV-stålningen kroppens motståndskraft och skadar ögonen.

Den vanligaste nackdelen med UV-strålning är att huden rodnar eller bränns. Ofta bränner man sig utan att märka det. Man märker att man bränt sig först efter flera timmars vistelse i solen.
För en ljus och känslig hud kan det vara för mycket bara med tio minuter i starkt solsken.

Fördelar med UV-strålning

UV-strålning är också till nytta. UV-strålning gör att det bildas D-vitamin i huden, och människan behöver D-vitamin. Mängden sol som behövs är dock rätt liten. På sommaren räcker det med 10 minuter solsken på händerna och ansiktet.

På vintern är mängden UV-strålning mycket liten, och det bildas inte något D-vitamin. Det är bra att säkerställa att man får tillräckligt med D-vitamin genom att äta fisk och mjölkprodukter. På apoteket får man också D-vitaminpreparat som tabletter eller droppar.

UV-strålning utsätter för hudcancer

UV-strålning skadar hudcellerna. Om skadorna inte blir bättre, ökar risken för hudcancer. Man har uppskattat att solens strålning står för över två tredjedelar av hudcancerfallen.
Det finns flera olika typer av hudcancer. De vanligaste är basalcellscancer, skivepitelcancer och melanom.

Melanom är den farligaste formen av hudcancer. Melanom förekommer på alla hudområden, hos män oftast på torson och hos kvinnor på de nedre extremiteterna. Den viktigaste faktorn för att melanom ska uppkomma är att huden bränns, särskilt då man är under 15 år gammal. Därför borde särskilt barn skyddas mot UV-strålning.

Riskfaktorer för melanom

 • huden bränns som under 15-åring
 • hud som bränns lätt
 • rikligt med födelsemärken på kroppen
 • ovanliga födelsemärken
 • rikligt solbad och användning av solarium
 • en nära släkting har insjuknat i melanom

Följ med din hud och uppsök läkare om ett födelsemärke på huden

 • börjar växa
 • blir sårigt, kliar eller irriteras i övrigt
 • har oklara eller oregelbundna gränser
 • är blåaktigt svart eller rödaktigt
 • får nya födelsemärken omkring sig

Kom ihåg att skydda ögonen

Förutom huden är även ögonen känsliga för UV-strålning. En stor mängd UV-strålning kan orsaka en smärtsam inflammation i ögat. Fenomenet går även under namnet snöblindhet.
Symptom på snöblindhet är rodnad i ögat, ljusskygghet, ökad tårutsöndring och en känsla av skräp i ögat. Symptomen försvinner på några dagar och lämnar i allmänhet inga bestående skador.
Om man blir utsatt för UV-strålning under en lång tid skapas långsamt utvecklande grumlingar i ögat. Skadan är bestående och kan leda till gråstarr och nedsatt syn. Det är särskilt viktigt att skydda barns ögon.