STUK övervakar och varnar

STUK övervakar och varnar

Strålning är en naturlig del av levnadsmiljön. Människan får små mängder strålning hela tiden. Strålningen kan komma från naturen, rymden eller människans verksamhet.

I allmänhet är strålningen så svag att det inte är en hälsorisk. Om människan utsätts för kraftig strålning, kan det påverka hälsan.

Strålsäkerhetscentralens mål är att finländare ska få så lite strålning som möjligt.

Strålsäkerhetscentralen har många olika uppgifter och en omfattande verksamhet. Strålsäkerhetscentralen

  • följer upp strålningssituationen i hela Finland och varnar för hotande strålrisk,
  • övervakar kärnkraftverkens verksamhet,
  • främjar bekämpningen av radioaktivt radon i hemmen och på arbetsplatserna,
  • informerar om strålning och riskerna med strålning.

Man drar nytta av strålning till exempel inom industri och hälsovård, såsom röntgenundersökningar. STUK övervakar att strålning utnyttjas rätt och tryggt.

Finländarnas genomsnittliga stråldos är 3,2 millisievert per år

Finländarnas genomsnittliga stråldos är 3,2 millisievert per år.