Sätt att utsättas för strålning

Sätt att utsättas för strålning

De viktigaste sätten som människan blir utsatt för strålning

""

  • direkt strålning från ett radioaktivt moln
  • inandning av ämnen från ett radioaktivt moln utomhus utan skydd
  • direkt strålning från radioaktiva ämnen som fallit ned på marken och alla ytor
  • cirkulation av radioaktiva ämnen som fallit ned på marken och växternas yta via livsmedel till människan