Jodtabletter skyddar sköldkörteln mot strålning

Jodtabletter skyddar sköldkörteln mot strålning

Vid en allvarlig kärnolycka kan radioaktiv jod frigöras i luften. Det kommer i lungorna med andningen och samlas i sköldkörteln. Den stråldos som sköldkörteln får kan orsaka tumörer. 

Samlingen av radioaktiv jod på sköldkörteln kan förebyggas genom att ta en medicinsk jodtablett. Då absorberas den radioaktiva joden inte i körteln.

Att ta jodtabletter i en nödsituation med strålrisk orsakad av en kärnkraftsolycka rekommenderas för personer upp till 40 år och gravida kvinnor. Att ta jodtabletter är särskilt viktigt för barn och gravida kvinnor, eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare för strålning än den är hos vuxna.

Kosttillskottsprodukter som innehåller jod skyddar inte sköldkörteln i en nödsituation med strålrisk. Skillnaden mellan styrkan hos det medicinska jodpreparatet Jodix som säljs i Finland och jod i kosttillskott är tusenfaldig.

Det är viktigt att ta jodtabletten i rätt tid. Om man tar tabletten för tidigt eller för sent minskar skyddet. Jodtabletter skyddar inte mot andra radioaktiva ämnen.

Myndigheterna meddelar när det är bäst att ta jodtabletterna.

Att skydda sig inomhus är den primära skyddsåtgärden i en nödsituation med strålrisk, eftersom den minskar mest effektivt strålningsexponeringen. Att ta jodtabletter är en sekundär stödåtgärd som rekommenderas för personer upp till 40 år och gravida kvinnor.

Var får man jodtabletter?

Man kan köpa jodtabletter på apoteket.

Myndigheterna uppmanar att för barn över 3 år och vuxna upp till 40 år rekommenderas att förvara jodtabletter hemma.

Så här använder du jodtabletter

  • Ta jodtabletten bara på uppmaning av myndigheterna. På så sätt försäkrar du dig om att du tar tabletten i rätt tid. Du hör anvisningen i radio och TV.
  • Dosera tabletterna rätt.
  • Jodtabletterna är särskilt viktiga för barn och gravida mödrar.
  • Ta bara en dos. Skyddet som dosen ger håller cirka ett dygn. Om strålrisken förnyas eller pågår länge, uppmanar myndigheterna via radio och TV att ta en dos till.

Ta inte en jodtablett

  • Om sköldkörteln har avlägsnats eller inte fungerar. Jodtabletten endast skyddar fungerande sköldkörtlar och således inte gör någon nytta.
  • Om du lider av överaktiv sköldkörtel, hudceliaki (dermatitis herpetiformis) eller vaskulit i samband med minskade nivåer av komplement (hypokomplementemisk vaskulit).
  • Om du tidigare fått en allvarlig allergisk reaktion mot jod.

Personer som har en sköldkörtelsjukdom ska vid behov diskutera med sin behandlande läkare om att ta en jodtablett. Om sköldkörtelns underfunktion är lindrig och en del av sköldkörteln fungerar kan man ta en jodtablett enligt myndigheternas anvisning. Om du har andra sjukdomar eller allergier eller om du använder andra läkemedel, kontrollera läkemedlets lämplighet på bipacksedeln, på apoteket eller hos din läkare.