Jodtabletter skyddar sköldkörteln mot strålning

Jodtabletter skyddar sköldkörteln mot strålning

Vid en allvarlig kärnolycka kan radioaktiv jod frigöras i luften. Det kommer i lungorna med andningen och samlas i sköldkörteln. Den stråldos som sköldkörteln får kan orsaka tumörer eller en funktionsnedsättning i körteln.

Samlingen av radioaktiv jod på sköldkörteln kan förebyggas genom att ta en jodtablett. Då absorberas den radioaktiva joden inte i körteln.
Det är viktigt att ta jodtabletten i rätt tid. Om man tar tabletten för tidigt eller för sent minskar skyddet. Jodtabletter skyddar inte mot andra radioaktiva ämnen.

Myndigheterna meddelar när det är bäst att ta jodtabletterna.

Var får man jodtabletter?

Man kan köpa jodtabletter på apoteket.

Myndigheterna uppmanar att

  • husbolag ska ha jodtabletter på lager för de boende
  • arbetsplatser, skolor, daghem och vårdinrättningar ska skaffa jodtabletter för alla anställda och kunder
  • jodtabletter ska skaffas hem och till sommarstugan
  • hälsovårdscentralerna ska reservera jodtabletter att dela ut till turister och invånare som inte har tabletter hemma i hotande situationer.

De kraftbolag som driver kärnkraftverken ska skaffa och dela ut jodtabletter inom en radie på fem kilometer från kärnkraftverket.

Så här använder du jodtabletter

  • Ta jodtabletten bara på uppmaning av myndigheterna. På så sätt försäkrar du dig om att du tar tabletten i rätt tid. Du hör anvisningen i radio och TV.
  • Dosera tabletterna rätt.
  • Jodtabletterna är särskilt viktiga för barn och gravida mödrar. För personer över 40 år har tabletterna bara en mycket liten betydelse.
  • Ta bara en dos. Skyddet som dosen ger håller cirka ett dygn. Om strålrisken förnyas eller pågår länge, uppmanar myndigheterna via radio och TV att ta en dos till.
  • Ta inte jodtabletten om du är överkänslig mot jod eller om du har en sköldkörtelrubbning eller en annan sköldkörtelsjukdom.