Gör så här när strålrisken hotar

Gör så här när strålrisken hotar

 • Gå inomhus om du hör den allmänna farosignalen eller blir uppmanad att ta skydd inomhus.
 • Stoppa husets ventilation.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilationsöppningar noggrant. Stäng också spjället i öppna spisen, spisfläkten och brevluckan.
 • Täck springor med till exempel stark tejp. Täck också ventilationskanalerna och skorstenen på taket, om möjligt.
 • Stanna mitt i byggnaden eller i källaren och undvik rum med stora fönster.
 • Lyssna på anvisningarna i radio eller TV.
 • Använd inte telefonen.
 • Ta en jodtablett först när myndigheterna uppmanar till det (se anvisningen: Så här använder du jodtabletter).
 • Skydda livsmedel och dricksvatten så tätt som möjligt i till exempel plastpåsar eller askar. Kylskåpet, frysen och täta förpackningar är ett bra skydd mot radioaktivt damm.
 • Om du måste gå ut, klä dig i täta kläder som täcker huden, till exempel regnkläder, skyddsglasögon och gummistövlar. Använd andningsskydd eller håll en handduk eller hushållspapper framför munnen. När du kommer in ska du klä av dig kläderna i farstun. Rengör kläderna till exempel genom att skölja dem. Tvätta dig själv noggrant i duschen.
 • Flytta husdjur inomhus och skydda deras foder och dricksvatten väl.

Gör så här när det radioaktiva molnet har passerat

Gör så här när det radioaktiva molnet har passerat och det inte längre finns några radioaktiva ämnen i luften.

 • Ventilera väl inomhus och torka av ytorna. Trots tätningarna kommer en liten mängd radioaktiva ämnen in i bostaden.
 • Radioaktiva partiklar finns på marken, i vattnet och på byggnadernas ytor. Lyssna på myndigheternas anvisningar om vilka rengöringsåtgärder som krävs och begränsningar i användningen av livsmedel.