Exempel på stråldoser

Exempel på stråldoser och doshastigheter

Becquerel och sievert

Aktiviteten i det radioaktiva ämnet meddelas med en enhet som heter becquerel (uttalas bekrel). Enheten förkortas Bq. En becquerel betyder att laddningen i en atomkärna laddas ur under en sekund. Mängden becquerel anger strålningens styrka.

Halterna av radioaktiva ämnen i livsmedel anges som becquerel per kg eller liter (Bq/kg eller Bq/l).

Den stråldos som människan får anges med en enhet som heter sievert (uttalas sivert). Enheten förkortas Sv. Dosen meddelas ofta som tusendels sievert, dvs. millisievert (mSv), eller miljondels sievert, dvs. mikrosievert (µSv).
 
Doshastigheten anger hur stor människans stråldos är under en viiss tid. Doshastighetens enhet är sievert per timme (Sv/h).

Exempel på stråldoser
6000 mSv En dos som leder till döden om den fås plötsligt.
1000 mSv En dos som kan leda till symptom på strålningssjuka, till exempel trötthet och illamående, om dosen fås på under ett dygn.
100 mSv Den största tillåtna dosen för strålningsarbetare under 5 år.
5,9 mSv Den genomsnittliga dosen för finländare om året.
2 mSv En dos som personer som arbetar i flygplan får från strålning från rymden om året.
0,1 mSv Den dos som patienten utsätts för vid röntgenfotografering av lungorna.
0,01 mSv Den dos som patienten utsätts för vid röntgenfotografering av tänderna.

    

Exempel på doshastigheter
100 µSv/h Man ska ta skydd inomhus.  
5 µSv/h Den största doshastigheten som uppmätts i Finland under Tjernobylolyckan.
5 µSv/h Doshastigheten när man flyger på 12 kilometers höjd.
0,2 –0,4 µSv/h  Den doshastighet då en automatisk strålningsmätare larmar STUKs jourhavande. 

Alla mätstationer i Finland har en egen larmgräns som fastställs per station. I Finland är larmgränserna 0,2–0,4 µSv/h. Skillnaderna beror främst på nivån av radioaktivitet i jordmånen omkring mätinstrumentet.
0,05–0,30 µSv/h Naturens bakgrundsstrålning i Finland.