Finns det radon i ditt hem

Finns det radon i ditt hem?

Radonet i inomhusluften ökar risken för lungcancer. Man kan förebygga förekomsten av radon i inomhusluften genom att bygga eller renovera huset på rätt sätt.

Radon är en radioaktiv gas som kommer från jorden. I jordmånen finns radioaktiva ämnen. När ämnena faller sönder uppstår radon.

Radon är ett problem särskilt i Finland eftersom det finns mycket radon här jämfört med andra länder i Europa. Radon kan finnas nästan var som helst, men mest finns det i södra Finland. Orsaker till en hög radonhalt i byggnader kan vara jordmånens sammansättning, klimatet och byggtekniken.

Radon i inomhusluft är farligt

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas. Utomhus är radon inte farligt eftersom det späds ut snabbt. Om mycket radon samlas i inomhusluften kan det vara farligt för hälsan.
Att andas in radioaktiv gas ökar risken för lungcancer. Radon orsakar årligen cirka 300 fall av lungcancer i Finland.

Radon strömmar in i byggnaden särskilt på vintern. När huset är varmt inuti suger det in kall luft från marken. Radon kommer in i huset tillsammans med luften från marken.  

Radonhaltig luft strömmar från marken inomhus. En radonsug är det effektivaste reparationssättet för hus med för mycket radon i inomhusluften. Husgrunden kan tätas med bitumenmembran som förhindrar att radonhaltig luft strömmar inomhus.

Radonhalten i inomhusluften i en bostad borde inte överskrida 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Nya bostäder ska planeras och byggas så att radonhalten inte överskrider värdet 200 Bq/m3.
Finländarnas genomsnittliga stråldos är 3,2 millisievert per år. Radonet i inomhusluften står för ungefär hälften av vår stråldos. 


Kartta radonpitoisuuksista eri puolilla Suomea

Kartan beskriver hur radonhalten varierar på olika håll i Finland.
På kartan anges med olika färger var nya byggnader med en radonhalt över 200 Bq/m3 är belägna. På de mörka områdena har man iakttagit mer radon än på de ljusa.