Finns det radon i ditt hem

Finns det radon i ditt hem?

Radonet i inomhusluften ökar risken för lungcancer. Man kan förebygga förekomsten av radon i inomhusluften genom att bygga eller renovera huset på rätt sätt.

Radon är en radioaktiv gas som kommer från jorden. I jordmånen finns radioaktiva ämnen. När ämnena faller sönder uppstår radon.

Radon är ett problem särskilt i Finland eftersom det finns mycket radon här jämfört med andra länder i Europa. Radon kan finnas nästan var som helst, men mest finns det i södra Finland. Orsaker till en hög radonhalt i byggnader kan vara jordmånens sammansättning, klimatet och byggtekniken.

Radon i inomhusluft är farligt

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas. Utomhus är radon inte farligt eftersom det späds ut snabbt. Om mycket radon samlas i inomhusluften kan det vara farligt för hälsan.
Att andas in radioaktiv gas ökar risken för lungcancer. Radon orsakar årligen cirka 300 fall av lungcancer i Finland.

Radon strömmar in i byggnaden särskilt på vintern. När huset är varmt inuti suger det in kall luft från marken. Radon kommer in i huset tillsammans med luften från marken.  

Radonhaltig luft strömmar från marken inomhus. En radonsug är det effektivaste reparationssättet för hus med för mycket radon i inomhusluften. Husgrunden kan tätas med bitumenmembran som förhindrar att radonhaltig luft strömmar inomhus.

Radonhalten i inomhusluften i en bostad borde inte överskrida 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Nya bostäder ska planeras och byggas så att radonhalten inte överskrider värdet 200 Bq/m3.
Finländarnas genomsnittliga stråldos är 5,9 millisievert per år. Radonet i inomhusluften orsakar det mesta av vår strålningsdos. ​​​​​​​

Finländarnas genomsnittliga stråldos 2018 uppgick till 5,9 millisievert (mSv) per år. Den största delen, fyra millisievert, orsakades av radioaktiv radon. Stråldoser orsakades dessutom av röntgenundersökningar (0,72 mSv), jordmån och byggnad (0,45 mSv), kosmisk strålning (0,33 mSv), föda och dricksvatten (0,3 mSv), flygresor (0,05 mSv), isotopundersökningar (0,04 mSv) och kärnolyckor och kärnvapenprov (0,01 mSv).

År 2018 uppgick finländarnas genomsnittliga effektiva dos orsakad av joniserande strålning till 5,9 millisievert. Mer än fem millisievert härstammar från naturens radioaktiva ämnen