Det här är Strålsäkerhetscentralen

Pääkuva Tämä on Säteilyturvakeskus

Strålsäkerhetscentralen är en statlig inrättning som har till uppgift att skydda medborgarna mot de skadliga effekterna från all slags strålning. Strålsäkerhetscentralens förkortning är STUK. Där arbetar cirka 350 experter.

Strålsäkerhetscentralens mål är att finländare ska få så lite strålning som möjligt. Strålsäkerhetscentralen har flera olika uppgifter.

Läs mer om Strålsäkerhetscentralen

I detta avsnitt på klarspråk berättar vi också om skadlig strålning och om hur man ska skydda sig mot skadlig strålning.

Läs mer om strålning