Säteilyturvakeskuksen järjestämän suniho-arvonnan säännöt

Säteilyturvakeskuksen järjestämän suniho-arvonnan säännöt

Arvonnan järjestää Säteilyturvakeskus (myöhemmin "Järjestäjä"). Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Instagramissa tilien @joonapuhakka (ajalla 15.7.-26.7.2020) ja @laurarosilla (ajalla 22.7.-2.8.2020) #suniho-kampanjaan liittyviä julkaisuja.

Kaikkien julkaisuihin kommentin jättäneiden ja kaverin mukaan tägänneiden kesken arvotaan kaksi (2) lippulahjakorttisettiä (arvo 150 €/ setti, setti sisältää 2 x 75 €:n lahjakortin).

1. Arvonnan järjestäjä

Säteilyturvakeskus
Y-tunnus: 0245869-9
Osoite: Laippatie 4, 00880 Helsinki

2. Arvonnan ajankohta ja voittajien valitseminen

Arvontaan voi osallistua ajalla 15.7.-2.8.2020.

Voittaja arvotaan osallistuneiden henkilöiden kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujan ilmoittamiin tietoihin perustuen. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Järjestäjällä oikeus valita toinen voittaja.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien henkilöt, jotka ovat olleet osallisina arvonnan suunnittelussa, valmistelussa tai toteutuksessa, sekä näiden perheenjäsenet. Arvontaan osallistuminen on maksutonta.

4. Arvontapalkinnot

#suniho-kampanjan arvontapalkintona on kaksi (2) lippulahjakorttisettiä (kumpikin setti sisältää kaksi lahjakorttia). Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseen tuotteeseen.

5. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuvien tietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi. Osallistujan Instagramissa antamia nimitietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujista ei kerätä henkilötietoja.

6. Voittajien nimien julkaiseminen

Arvontaan osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etunimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta Järjestäjän valitsemissa medioissa.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Oikeudet arvonnan puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että arvontaan toimitettu materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa Järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän ja yksinomaisen käyttöoikeuden materiaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

9. Instagramin vastuuvapaus

Arvonta ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin sekä mahdolliset muut sosiaalisen median toimijat kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin tai vastaavan median.

10. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram) omia käyttöehtoja.

Järjestäjällä on oikeus hylätä mikä tahansa osallistuja tai materiaali omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat arvontaan, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä tai asiattomia keinoja.