STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta

Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta

Suomen ydinvoimalaitosten ympäristön tutkimukset alkoivat jo ennen laitosten käyttöönottoa alueiden perustilan selvityksillä, ja nykyään ydinvoimalaitosten ympäristössä toteutetaan monipuolista ja kattavaa ympäristön säteilyvalvontaa.

Ydinvoimalaitosten ympäristön radioaktiivisuutta seuraavat sekä STUK että luvanhaltijat eli ydinvoimayhtiöt. STUKin ohjeessa YVL C.7 esitetään luvanhaltijaa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonnalle. Luvanhaltijan on laadittava ohjelma ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvontaa varten ja raportoitava ohjelman tulokset STUKille. YVL C.7 ohjeen mukaan STUK tekee luvanhaltijasta riippumatonta valvontaa ydinlaitoksen ympäristössä ydinlaitoksen käytön aikana ottamalla ja analysoimalla ympäristönäytteitä ydinlaitoksen ympäristöstä.

STUKin analysoi omassa valvontaohjelmassaan joka vuosi noin 300 Loviisan ja Olkiluodon maa- ja meriympäristöstä keräämäänsä näytettä. Molempien ydinvoimalaitosten ympäristöstä kerätään samoja tai samankaltaisia näytelajeja paikalliset olosuhteet huomioiden. Näytteenottokohteet sekä -lajit on valittu siten, että ne kuvastavat mahdollisimman hyvin laitosten lähiympäristön tilaa. Näytteitä otetaan edustavasti alueelta, joka yltää usean kilometrin etäisyydelle laitoksesta. Paikkojen valinnassa otetaan huomioon mahdolliset radionuklidien päästöreitit, päästöjen leviäminen ympäristöön sekä paikallisten ihmisten elintavat ja asutuksen sijainti. Näytteiden radionuklidipitoisuuksia verrataan muualta Suomesta kerättyjen näytteiden radionuklidipitoisuuksiin sekä aiempien vuosien havaintoihin.

Näytteenottoa merellä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen lähistöllä.

Maaympäristössä näytteitä kerätään maaperästä, poronjäkälästä, karhunsammalesta, neulasista, saniaisista, sienistä, marjoista, riistasta, maidosta, laidunruohosta, viljoista, juureksista, talousvedestä, pohjavedestä ja lietteistä. Meriympäristön näytteiden valvonnan avulla seurataan voimalaitosten päästöjen leviämistä meriympäristössä ja kerääntymistä meriympäristön kasveihin ja eläimiin. Meriympäristöstä näytteiksi kerätään merivettä, perifytonia, rakkolevää, uposlehtisiä vesikasveja, pohjaeläimiä, kaloja, kalanpoikasia, pohjasedimenttiä ja sedimentoituvaa ainesta. Lisäksi seurataan säännöllisesti ilman radioaktiivisia aineita sekä radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia voimalaitoksen lähiympäristön asukkaissa. Ympäristönäytteet analysoidaan STUKin laboratoriossa. Analyysimenetelminä käytetään gammaspektrometriaa ja radiokemiallisia analyysejä.

STUK julkaisee vuosittain raportin ydinvoimalaitosten ympäristövalvonnan tuloksista. Osassa kerättyjä näytteitä havaitaan vähäisiä määriä voimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Määrät ympäristössä olivat kuitenkin niin pieniä, että niillä ei ole merkitystä ympäristön eikä ihmisten säteilyaltistukseen.

Julkari-listaus

STUK-B 285 Virtanen, Sinikka; Vartti, Vesa-Pekka; Turunen, Jani; Huusela, Kari; Teräväinen, Mikko; Torvela, Tiina; Mattila, Aleksi. Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021. 2022.
STUK-B 269 Virtanen, Sinikka; Vartti, Vesa-Pekka; Turunen, Jani; Huusela, Kari; Teräväinen, Mikko; Torvela, Tiina; Mattila, Aleksi. Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2020. 2021.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt