Viiden - kymmenen vuoden välein toteutettavat valvonnan osaohjelmat

Osaohjelmilla tuotetaan yksityiskohtaista tietoa tärkeistä säteilyaltistuksen lähteistä.

Vuosittain toteutettava ympäristön säteilyvalvontaohjelma antaa yleiskuvan säteilytilanteesta Suomessa, mutta sen avulla ei voida kattavasti arvioida ympäristön turvallisuutta, koska se ei anna riittävää tietoa radioaktiivisten aineiden pitoisuuden ja sitä kautta altistuksen vaihtelusta tai erityisryhmien altistuksesta. Valvontaohjelman tuloksia täydennetään hyvin suunnattujen osaohjelmien avulla, joissa tuotetaan yksityiskohtaisempaa, ajantasaista tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia