Viiden - kymmenen vuoden välein toteutettavat valvonnan osaohjelmat

Osaohjelmilla tuotetaan yksityiskohtaista tietoa tärkeistä säteilyaltistuksen lähteistä.

Vuosittain toteutettava ympäristön säteilyvalvontaohjelma antaa yleiskuvan säteilytilanteesta Suomessa, mutta sen avulla ei voida kattavasti arvioida ympäristön turvallisuutta, koska se ei anna riittävää tietoa radioaktiivisten aineiden pitoisuuden ja sitä kautta altistuksen vaihtelusta tai erityisryhmien altistuksesta. Valvontaohjelman tuloksia täydennetään hyvin suunnattujen osaohjelmien avulla, joissa tuotetaan yksityiskohtaisempaa, ajantasaista tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä.

Ohjelmien raportit

Kämäräinen, Meerit; Kallio, Antti; Turunen, Jani. Bioenergian tuotannossa syntyvän tuhkan radioaktiivisuus. 2018.
Kojo, Katja; Rantala, Anniriikka; Kurttio, Päivi; Perälä, Marjo. Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2017.
Kämäräinen, Meerit; Turtiainen, Tuukka; Vaaramaa, Kaisa. Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien radioaktiivisuus. 2017.
Kojo, Katja; Holmgren, Olli; Pyysing, Anni; Kurttio, Päivi. Radon uudisrakentamisessa – Otantatutkimus 2016 : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2016.
Kojo, Katja; Perälä, Marjo; Tarsa, Tiia; Kurttio, Päivi. Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014–2015 : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Outola, Iisa; Klemola, Seppo; Venelampi, Eija; Markkanen, Mika. Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Vetikko, Virve; Turtiainen, Tuukka; Leppänen, Ari-Pekka; Kämäräinen, Meerit. Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö