STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Ulkoinen säteily ja ulkoilman radioaktiiviset aineet

Ulkoinen säteily ja ulkoilman radioaktiiviset aineet

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomen taustasäteilyä sekä ulkoilman radioaktiivisia aineita. Jos mittauksissa havaitaan tavanomaisesta poikkeavaa,  STUK aloittaa havainnon alkuperän selvittämisen.

Suomen taustasäteily vaihtelee normaalisti välillä 0,05 - 0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu annosnopeuksissa johtuu uraanipitoisuuseroista kallio- ja maaperässä.  Myös sääolosuhteet vaikuttavat taustasäteilyyn. Lumi- ja jääkerros vaimentaa maaperästä tulevaa säteilyä. Voimakkaiden ukkossateiden yhteydessä säteilyn annosnopeus voi kohota hetkellisesti.

Suomessa on automaattinen ulkoisen säteilyn valvontaverkko, johon kuuluu noin 260 mittausasemaa. Säteilyvalvontaverkolla on kaksi päätehtävää: hälyttäminen säteilytason kohotessa sekä reaaliaikaisen säteilytilannekuvan tuottaminen.

Valvontaverkon mittaustulokset päivittyvät STUKin sivuille kerran tunnissa. Tutustu mittaustuloksiin Säteilytilanne tänään -sivulla.

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Paikkakunnat ovat Helsinki, Imatra, Ivalo, Kajaani, Kotka, Kuopio, Rovaniemi ja Sodankylä.