STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Talousveden radioaktiivisuus

Talousveden radioaktiivisuus

Talousveden radioaktiivisuutta seurataan, jotta voidaan arvioida ihmiselle keinotekoisesta radioaktiivisuudesta juomaveden kautta aiheutuvaa säteilyaltistusta.

Talousveden Cs-137 ja Sr-90 ovat peräisin pääosin Tšernobyl-laskeumasta ja tritium (H-3) ilmakehässä suoritetuista ydinasekokeista. Valvontaohjelman näytteistä analysoidut keinotekoiset radioaktiiviset aineet esiintyvät yleensä vain pintavedestä tehdyssä juomavedessä. Suuremman säteilyaltistuksen Suomessa aiheuttavat talousvesissä esiintyvät luonnon radioaktiiviset aineet, joiden enimmäispitoisuuksille vesilaitosten jakamassa vedessä on asetettu enimmäisarvot sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 1352/2015. Talousvesiasetusta on uudistettu muutosasetuksella 683/2017.

Juomavesinäytteet otetaan kerran vuodessa, joko keväällä tai syksyllä, Helsingin, Oulun, Rovaniemen, Tampereen ja Turun vesijohtovedestä.

Kaikkien näytteiden Sr-90- ja Cs-137-pitoisuudet olivat pienet vuonna 2020. Näytteiden H-3-pitoisuudet olivat 1,1 Bq/l tai jäivät alle määritysrajan (alle 1,0 Bq/l) ja siis paljon pienempiä kuin Euroopan neuvoston direktiivissä (98/83/EY) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1352/2015) talousvedelle asetettu H-3 enimmäisarvo 100 Bq/l.

Paikkakuntien väliset radionuklidien pitoisuuserot johtuvat sekä erilaisesta Tšernobyl-laskeumasta alueilla että raakavetenä käytettyjen pinta- ja pohjavesien määristä. Tampereen raakavesi sisältää sekä pinta- että pohjavettä. Rovaniemellä käytetään yksinomaan pohjavettä. Helsingissä ja Oulussa juomavesi on lähes kokonaan pintavettä. Syksystä 2012 lähtien Turussa juomavesi on ollut tekopohjavettä.

Cs-137:n, Sr-90:n ja H-3:n aktiivisuuspitoisuudet juomavesinäytteissä vuonna 2020 (Bq/l).

Kaupunki Näytteenottopäivä Cs-137 (Bq/l) Sr-90 (Bq/l) H-3 (Bq/l)
Helsinki 9.10.2020 0,011 0,0045 <1,0
Oulu 9.11.2020 0,0015 0,0024 <1,0
Rovaniemi 4.11.2020 <0,0005 0,0002 1,1
Tampere 1.10.2020 0,0019 0,0043 <1,0
Turku 20.10.2020 <0,0004 <0,0001 <1,0

 

Cs-137:n, Sr-90:n ja H-3:n aktiivisuuspitoisuudet juomavesinäytteissä vuonna 2019 (Bq/l).

Kaupunki Näytteenottopäivä Cs-137 (Bq/l) Sr-90 (Bq/l) H-3 (Bq/l)
Helsinki 3.5.2019 0,011 0,0045 1,0
Oulu 29.4.2019 0,0018 0,0026 <1,0
Rovaniemi 29.4.2019 <0,0002 <0,0001 <1,0
Tampere 17.5.2019 0,0018 0,0042 <1,0
Turku 30.4.2019 <0,0004 <0,0001 <1,0

 

​​​​​​​

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö