Pintaveden radioaktiivisuus

Analysoimalla säännöllisesti pintaveden radioaktiivisia aineita saadaan tietoa niiden ajallisesta käyttäytymisestä. Eri vesistöalueilta otetut näytteet antavat kuvan radionuklidien alueellisesta vaihtelusta.

Pintavesinäytteitä otetaan kaksi kertaa vuodessa neljän suuren joen, Kymijoen, Kokemäenjoen, Oulujoen ja Kemijoen, suista. Näytteenottokuukaudet ovat touko- ja lokakuu. Näytteistä analysoidaan Cs-137 ja Sr-90.

Tšernobylin laskeuman epätasainen alueellinen jakautuminen sekä Cs-137:n ja Sr-90:n erilainen käyttäytyminen vesiympäristössä näkyy pintavesien tuloksissa. Toisin kuin Tšernobyl-laskeuma, ydinkoelaskeuma jakautui Suomeen lähes tasaisesti. Ydinkoelaskeuman vaikutukset näkyvät yhä Pohjois-Suomen joissa.

Kymijoessa Cs-137-pitoisuudet ovat edelleen selvästi korkeammat kuin Sr-90-pitoisuudet, koska sen valuma-alueelle keväällä 1986 tullut Cs-137-laskeuma oli huomattavasti suurempi kuin sinne tullut Sr-90-laskeuma. Sen sijaan Kemijoessa, jonka valuma-alueelle Cs-137:a tuli huomattavasti vähemmän kuin Kymijoen alueelle, vedestä nopeammin vähenevän Cs-137:n pitoisuudet ovat jo pienemmät kuin hitaammin vedestä poistuvan Sr-90:n.

Cs-137:n ja Sr-90:n aktiivisuuspitoisuudet pintavesinäytteissä vuonna 2017 (Bq/m3).

 

137Cs (Bq/m3)

90Sr (Bq/m3)

 

Toukokuu

Lokakuu

Toukokuu

Lokakuu

Kymijoki

16 ± 1

16 ± 1

4,8 ± 0,2

6,6 ± 0,3

Kokemäenjoki

3,9 ± 0,3

11 ± 1

4,7 ± 0,2

5,9 ± 0,3

Oulujoki

7,3 ± 0,5

6,1 ± 0,5

 3,8 ± 0,2


3,7 ± 0,2

Kemijoki

0,7 ± 0,1

0,9 ± 0,1

3,4 ± 0,2

2,6 ± 0,1

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö