STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Pintaveden radioaktiivisuus

Pintaveden radioaktiivisuus

Analysoimalla säännöllisesti pintaveden radioaktiivisia aineita saadaan tietoa niiden ajallisesta käyttäytymisestä. Eri vesistöalueilta otetut näytteet antavat kuvan radionuklidien alueellisesta vaihtelusta.

Pintavesinäytteitä otetaan kerran vuodessa neljän suuren joen, Kymijoen, Kokemäenjoen, Oulujoen ja Kemijoen, suista. Näytteenottokuukaudet ovat vaihtelevasti joko toukokuu tai lokakuu. Näytteistä analysoidaan Cs-137 ja Sr-90.

Tšernobylin laskeuman epätasainen alueellinen jakautuminen sekä Cs-137:n ja Sr-90:n erilainen käyttäytyminen vesiympäristössä näkyy pintavesien tuloksissa. Toisin kuin Tšernobyl-laskeuma, ydinkoelaskeuma jakautui Suomeen lähes tasaisesti. Ydinkoelaskeuman vaikutukset näkyvät yhä Pohjois-Suomen joissa.

Kymijoessa Cs-137-pitoisuudet ovat edelleen selvästi korkeammat kuin Sr-90-pitoisuudet, koska sen valuma-alueelle keväällä 1986 tullut Cs-137-laskeuma oli huomattavasti suurempi kuin sinne tullut Sr-90-laskeuma. Sen sijaan Kemijoessa, jonka valuma-alueelle Cs-137:a tuli huomattavasti vähemmän kuin Kymijoen alueelle, vedestä nopeammin vähenevän Cs-137:n pitoisuudet ovat jo pienemmät kuin hitaammin vedestä poistuvan Sr-90:n.

Cs-137:n ja Sr-90:n aktiivisuuspitoisuudet pintavesinäytteissä vuonna 2022 (Bq/m3).

Joki Näytteenottopäivä Cs-137 (Bq/m3) Sr-90 (Bq/m3)
Kymijoki 10.5.2022 10,7 ± 1,2 3,7 ± 0,4
Kokemäenjoki 20.6.2022 5,3 ± 0,5 3,7 ± 0,4
Oulujoki 16.5.2022 1,9 ± 0,3 2,4 ± 0,3
Kemijoki 24.5.2022 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,2

​​​​​​Cs-137:n ja Sr-90:n aktiivisuuspitoisuudet pintavesinäytteissä vuonna 2021 (Bq/m3).

Joki Näytteenottopäivä Cs-137 (Bq/m3) Sr-90 (Bq/m3)
Kymijoki 7.9.2021 16 ± 2 4,6 ± 0,5
Kokemäenjoki 7.10.2021 3,8 ± 0,6 3,8 ± 0,4
Oulujoki 6.9.2021 2,5 ± 0,5 2,4 ± 0,3
Kemijoki 6.9.2021 1,0 ± 0,2 1,5 ± 0,2

​​​​

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia