STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Laskeuman radioaktiivisuus

Laskeuman radioaktiivisuus

Laskeumanäytteiden analysointi antaa tietoa eri puolille maata tulevien radioaktiivisten aineiden määristä ja on lähtökohta selvityksille ja tutkimuksille, jotka käsittelevät radioaktiivisten aineiden kulkeutumista maa- ja vesiympäristössä.

Näytteiden keräys

Laskeumanäytteitä kerätään jatkuvasti kahdeksalla paikkakunnalla. Näytteen keräysjakso on tavallisesti yksi kuukausi. Laskeumanäytteet kerätään ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteella, jonka keräysala on 0,07 m². Laite ei erota sateen mukana tullutta märkää laskeumaa ja kuivaa laskeumaa toisistaan, vaan kerää ne yhteen. Talviajan näytteiden keruun helpottamiseksi laitteessa on lämmitysvastus, mikä pitää näytteen sulana ja varmistaa sen, että kaikki keräysastiaan satanut lumi tulee mukaan näytteeseen.

Näytteiden analysointi

Yleensä laskeumanäytteiden tilavuutta pienennetään haihduttamalla näyte ennen analysointia. Näin pystytään havaitsemaan pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet. Haihdutusjäännös laitetaan pieneen purkkiin ja siitä määritetään gammaspektrometrisesti gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, kuten esimerkiksi cesium-137. Näytteestä voidaan lisäksi määrittää radiokemiallisen erottamisen vaativia beeta- tai alfasäteilijöitä, kuten esimerkiksi strontium-90 ja plutonium. Lisäksi kahdelta paikkakunnalta kerätyistä sadevesinäytteistä määritetään tritiumpitoisuudet.

Mittaustulokset

STUK julkaisee mittaustulokset niiden valmistuttua.

Radioaktiivisten aineiden laskeuma kahdeksalla paikkakunnalla vuonna 2022

Taulukossa on cesium-137-laskeumien neljännesvuosisummat eri paikkakunnilla. Strontium-90:n osalta näytteet yhdistetään paikkakuntakohtaisesti vuosittain. Tulokset ovat becquereliä neliömetrissä (Bq/m2). Helsingissä sijainnut laskeumakeräin siirrettiin Vantaalle maaliskuussa 2022.

Kaupunki 137Cs (Bq/m2) 90Sr (Bq/m2)
  Tammi-maaliskuu 2022 Huhti-kesäkuu 2022 Heinä-syyskuu 2022 Loka-joulukuu 2022 Tammi-joulukuu 2022
Helsinki 0,06 - - - -
Imatra 1,4 0,3 0,2 0,17  
Ivalo <0,1 0,14 0,11 <0,1  
Kajaani <0,2 0,18* 0,2 0,09  
Kotka 0,3 0,4 0,4 0,3  
Kuopio 0,12 0,3 0,12 0,10  
Rovaniemi 0,10 0,10 <0,09 0,07  
Sodankylä <0,2 <0,1 <0,06 0,10  
Vantaa - 0,09 0,11 0,10  

   *Keräysjakso 2 kk

Radioaktiivisten aineiden laskeuma kahdeksalla paikkakunnalla vuonna 2021

Taulukossa on cesium-137-laskeumien neljännesvuosisummat eri paikkakunnilla. Strontium-90 osalta näytteet yhdistetään paikkakuntakohtaisesti vuosittain. Tulokset ovat becquereliä neliömetrissä (Bq/m2).

Kaupunki 137Cs (Bq/m2) 90Sr (Bq/m2)
  Tammi-maaliskuu 2021 Huhti-kesäkuu 2021 Heinä-syyskuu 2021 Loka-joulukuu 2021 Tammi-joulukuu 2021
Helsinki <0,1 0,5 0,07 0,11 0,07
Imatra 0,3 0,5 0,17 0,2 0,68
Ivalo - 0,06 <0,06 <0,1 0,06*
Kajaani <0,09 0,17 0,4 <0,2 0,25
Kotka 0,2 0,9 0,4 0,3 0,14
Kuopio <0,2 0,4 <0,1 <0,2 0,06
Rovaniemi <0,1 <0,08 <0,06 <0,2 0,07
Sodankylä <0,09 0,16 <0,09 <0,2 <0,06

   *Keräysjakso 9 kk (Huhti-Joulukuu 2021)​​

Tritiumpitoisuudet sadevesinäytteissä 2022

Sadeveden tritiumpitoisuudet vuonna 2022 olivat pienet. Tritiumin aktiivisuuspitoisuudet olivat välillä 1-3 Bq/l tai alle havaitsemisrajan.

Referenssipäivä

Vantaa
H-3 (Bq/l)

Helsinki
H-3 (Bq/l)

Rovaniemi
H-3 (Bq/l)

21.1.2022 - <1,1 <1,1
21.2.2022 - <1,1 <1,1
15.3.2022 - <1,0 <1,0
17.4.2022 1,7 - 1,6
19.5.2022 2,4 - 2,3
20.6.2022 1,6 - <1,0
18.7.2022 <1,1 - <1,1
18.8.2022 1,6 - 1,5
19.9.2022 <1,1 - <1,1
20.10.2022 <1,1 - <1,1
    -  
    -  

 

Tritiumpitoisuudet sadevesinäytteissä 2021

Sadeveden tritiumpitoisuudet vuonna 2021 olivat pienet. Tritiumin aktiivisuuspitoisuudet olivat välillä 1-2 Bq/l tai alle havaitsemisrajan.

Referenssipäivä

Helsinki
H-3 (Bq/l)

Rovaniemi
H-3 (Bq/l)

18.1.2021 1,1 1,2
15.2.2021 1,4 <1,0
19.3.2021 1,3 1,0
20.4.2021 <1,0 <1,0
21.5.2021 1,6 1,7
21.6.2021 1,9 1,3
19.7.2021 2,0 1,2
20.8.2021 1,5 1,3
20.9.2021 1,2 1,1
18.10.2021 <1,0 <1,0
19.11.2021 <1,0 <1,0
21.12.2021 <1,0 1,4

 

Cesium-137 ja strontium-90-laskeumat

Ennen vuotta 1986 havaitun laskeuman radioaktiiviset aineet ovat peräisin ilmakehässä tehdyistä ydinasekokeista. Tälle laskeumalle on tyypillistä vuodenaikaisvaihtelu. Vuoden 1986 jälkeen laskeumanäytteissä havaitut Cs-137 ja Sr-90 ovat peräisin pääasiassa Tšernobylin onnettomuudesta. Laskeuman mukana tulleet radioaktiiviset aineet liikkuvat paikallisesti ja pieni osa niistä joutuu uudelleen ilmaan.

 

Cesiumin ja strontiumin pitoisuudet laskeumassa Helsingin seudulla ovat pienentyneet ja ne ovat lähellä havaitsemisrajoja.

Cesium-137 ja strontium-90-laskeumat Helsingin seudulla 1960-2021. Huiput 1960-1980-luvuilla johtuvat  ilmakehässä tehdyistä ydinkokeista ja vuonna 1986 Tšernobylin onnettomuuden aiheuttamasta laskeumasta.

 

 

Cesiumin ja strontiumin pitoisuudet laskeumassa Rovaniemellä ovat pienentyneet ja ne ovat lähellä havaitsemisrajoja.

Cesium-137 ja strontium-90-laskeumat Rovaniemellä 1972-2021.

 

Mitä on laskeuma?

Laskeumalla tarkoitetaan maahan tai veteen ilmasta laskeutuneita radioaktiivisia aineita. Laskeuma voi tulla joko sateen mukana (märkä laskeuma) tai kuivana laskeumana. Lisää tietoa löydät Säteily ympäristössä -sivuilta:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt