Laskeuma kahdeksalla paikkakunnalla

Laskeuma yhdeksällä paikkakunnalla

Laskeumanäytteiden analysointi antaa tietoa eri puolille maata tulevien radioaktiivisten aineiden määristä ja on lähtökohta selvityksille ja tutkimuksille, jotka käsittelevät radioaktiivisten aineiden kulkeutumista maa- ja vesiympäristössä.

Laskeumanäytteitä kerätään jatkuvasti kahdeksalla paikalla. Näytteen keräysjakso on tavallisesti yksi kuukausi. Laskeumanäytteet kerätään ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteella, jonka keräysala on 0,07m2. Laite ei erota sateen mukana tullutta märkää laskeumaa ja kuivaa laskeumaa toisistaan, vaan kerää ne yhteen. Talviajan näytteiden keruun helpottamiseksi laitteessa on lämmitysvastus, mikä pitää näytteen sulana ja varmistaa sen, että kaikki keräysastiaan satanut lumi tulee mukaan näytteeseen. Näytteistä analysoidaan Cs-137 ja Sr-90 sekä kahden aseman sadevesinäytteistä määritetään lisäksi H-3-pitoisuudet.

Ennen vuotta 1986 havaitun laskeuman radioaktiiviset aineet ovat peräisin ilmakehään tehdyistä ydinasekokeista. Tälle laskeumalle on tyypillistä vuodenaikaisvaihtelu. Vuoden 1986 jälkeen laskeumanäytteissä havaitut Cs-137 ja Sr-90 ovat peräisin pääasiassa Tšernobylin onnettomuudesta. Laskeuman mukana tulleet radioaktiiviset aineet liikkuvat paikallisesti, ja pieni osa niistä joutuu uudelleen ilmaan. Sadeveden tritiumpitoisuudet vuonna 2017 olivat pienet, aktiivisuuspitoisuudet yleensä 1 - 2 Bq/l.

STUK julkaisee laskeumanäytteiden mittaustulokset niiden valmistuttua. Tutustu mittaustuloksiin (Säteily ympäristössä -osio)

 

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Kaisa Vaaramaa / Laboratorionjohtaja
    puh. +358975988521