Jätelietteiden radioaktiivisuus

Ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa valvotaan Helsingin Viikinmäen jätevesipuhdistamon lietteitä, joista seurataan lähinnä keinotekoisten radionuklidien esiintymistä. Monet ympäristöön kulkeutuneet radionuklidit voidaan havaita jätevedenpuhdistamon lietteestä, sillä puhdistusprosessissa lietteeseen rikastuu monia jätevedessä olevia radionuklideja.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lietteessä on havaittu radionuklideja, jotka ovat peräisin muun muassa Tšernobylin onnettomuudesta, lääkinnällisestä radioisotooppien käytöstä sekä luonnosta. Tutkimalla lietteitä saadaan myös tietoa radionuklidien kulkeutumisesta ympäristössä.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1994. Siellä puhdistetaan paitsi Helsingin myös Vantaan itä- ja keskiosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Sipoon, Mäntsälän eteläosan ja Pornaisen jätevedet.  Jätevedenpuhdistamon raakalietteestä ja mädätetystä kuivatusta lietteestä otetaan neljä kertaa vuodessa näytteet, joista analysoidaan gammasäteilyä lähettävät radionuklidit.

Radionuklideja käyttävien sairaalojen syöpäklinikoiden ja isotooppiosastojen potilaiden eritteet menevät Viikinmäen puhdistamoon. Hoitoja annetaan yleensä vain tiettyinä päivinä, joten päästöt jätevesiin jakautuvat ajallisesti epätasaisesti. Tästä johtuen sairaalanuklidien pitoisuudet lietteessä vaihtelevat suuresti. Sairaaloissa käytettäviä radionuklideja ovat I-131, Lu-177 ja Tl-201. Cs-137 on peräisin Tšernobylin onnettomuudesta ja U-238 on vedessä luonnollisesti esiintyvä radioaktiivinen aine.

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietteessä Bq kg-1 kuivapainoa kohden vuonna 2017.

Näytteenottopäivä

131I

137Cs

177Lu

201Tl

238U

1.3.2017

2200 ± 10%

4,6 ± 22%

1200 ± 16%

89 ± 12%

230 ± 32%

23.5.2017

1300 ± 12%

3,1 ± 24%

1400 ± 24%

90 ± 38%

300 ± 32%

31.8.2017

1700 ± 10%

6,5 ± 14%

2200 ± 16%

49 ± 12%

320 ± 20%

28.11.2017

1400 ± 12%

5,3 ± 14%

2200 ± 16%

58 ± 12%

340 ± 16%

 2 sigman epävarmuus.

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kuivatussa lietteessä Bq kg-1 kuivapainoa kohden vuonna 2017.

Näytteenottopäivä

131I

137Cs

177Lu

201Tl

238U

1.3.2017

530 ± 12%

5,0 ± 12%

1000 ± 16%

13 ± 20%

460 ± 16%

23.5.2017

470 ± 12%

4,6 ± 12%

1200 ± 16%

11 ± 20%

580 ± 16%

31.8.2017

630 ± 12%

5,8 ± 16%

3300 ± 16%

20 ± 32%

540 ± 20%

28.11.2017 270 ± 10% 5,6 ± 16% 2000 ± 14% 14 ± 16% 440 ± 14%

2 sigman epävarmuus.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia