STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Jätelietteiden radioaktiivisuus

Jätelietteiden radioaktiivisuus

Ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa valvotaan Helsingin Viikinmäen jätevesipuhdistamon lietteitä, joista seurataan lähinnä keinotekoisten radionuklidien esiintymistä. Monet ympäristöön kulkeutuneet radionuklidit voidaan havaita jätevedenpuhdistamon lietteestä, sillä puhdistusprosessissa lietteeseen rikastuu monia jätevedessä olevia radionuklideja.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lietteessä on havaittu radionuklideja, jotka ovat peräisin muun muassa Tšernobylin onnettomuudesta, lääkinnällisestä radioisotooppien käytöstä sekä luonnosta. Tutkimalla lietteitä saadaan myös tietoa radionuklidien kulkeutumisesta ympäristössä.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1994. Siellä puhdistetaan paitsi Helsingin myös Vantaan itä- ja keskiosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Sipoon, Mäntsälän eteläosan ja Pornaisen jätevedet.  Jätevedenpuhdistamon raakalietteestä ja mädätetystä kuivatusta lietteestä otetaan neljä kertaa vuodessa näytteet, joista analysoidaan gammasäteilyä lähettävät radionuklidit.

Radionuklideja käyttävien sairaalojen syöpäklinikoiden ja isotooppiosastojen potilaiden eritteet menevät Viikinmäen puhdistamoon. Hoitoja annetaan yleensä vain tiettyinä päivinä, joten päästöt jätevesiin jakautuvat ajallisesti epätasaisesti. Tästä johtuen sairaalanuklidien pitoisuudet lietteessä vaihtelevat suuresti. Sairaaloissa käytettäviä radionuklideja ovat I-131, Lu-177 ja Tl-201. Cs-137 on peräisin Tšernobylin onnettomuudesta ja U-238 on vedessä luonnollisesti esiintyvä radioaktiivinen aine.

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietteessä Bq/kg kuivapainoa kohden vuonna 2020.

Näytteenottopäivä 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
3.3.2020 1400 ± 11 % 5,1 ± 19 % 630 ± 19 % 38 ± 18 % 410 ± 20 %
 

 2 sigman epävarmuus.

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kuivatussa lietteessä Bq/kg kuivapainoa kohden vuonna 2020.

Näytteenottopäivä 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
3.3.2020 250 ± 14 % 7,1 ± 20 % 740 ± 15 % - 820 ± 14 %
 

 2 sigman epävarmuus.

 

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietteessä Bq/kg kuivapainoa kohden vuonna 2019.

Näytteenottopäivä 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
9.4.2019 1800 ± 13 % 3,7 ± 16 % 1700 ± 17 % 72 ± 14 % 410 ± 17 %
1.10.2019 1900 ± 9 % 3,4 ± 24 % 1500 ± 14 % 120 ± 12 % 250 ± 36 %

 2 sigman epävarmuus.

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kuivatussa lietteessä Bq/kg kuivapainoa kohden vuonna 2019.

Näytteenottopäivä 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
9.4.2019 240 ± 13 % 5,9 ± 20 % 1700 ± 17 % 15 ± 15 % 690 ± 18 %
1.10.2019 190 ± 9 % 3,7 ± 16 % 1400 ± 14 % 8,8 ± 36 % 530 ± 20 %

 2 sigman epävarmuus.

 

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietteessä Bq/kg kuivapainoa kohden vuonna 2018.

Näytteenottopäivä 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
6.3.2018 2400 ± 10 % 3,1 ± 14 % 1800 ± 16 % 44 ± 12 % 330 ± 16 %
27.9.2018 2200 ± 12 % 2,7 ± 24 % 3300 ± 16 % 50 ± 14 % 180 ± 26 %

 2 sigman epävarmuus.

Gammasäteilyä lähettävät radionuklidit Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kuivatussa lietteessä Bq/kg kuivapainoa kohden vuonna 2018.

Näytteenottopäivä 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
6.3.2018 560 ± 10 % 4,9 ± 12 % 2100 ± 14 % 13 ± 12 % 680 ± 16 %
27.9.2018 270 ± 10 % 4,1 ± 16 % 1400 ± 15 % 7,2 ± 17 % 310 ± 14 %

2 sigman epävarmuus.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö