STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Ruuasta aiheutuva säteilyannos

Radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa haittaa kuvaa niistä aiheutuva säteilyannos. Mitä enemmän radioaktiivisia aineita sisältäviä elintarvikkeita syödään ja mitä korkeammat niiden pitoisuudet ovat, sitä suurempi säteilyannos. 

Elintarvikkeiden keinotekoista radioaktiivisuutta valvotaan keräämällä yhden viikon ajalta päivittäiset kiinteät ruoka-annokset kolmen eri paikkakunnan suurtalouskeittiöistä. Juomat kerätään vain yhdeltä päivältä. Ruoka-annoksista saadaan kuva suurkeittiöiden ruuan radioaktiivisuustasosta sekä suurkeittiöiden ruuasta saatavasta säteilyannoksesta. Tämän säteilyannoksen avulla arvioidaan suomalaisen vuosittaista ravinnon kautta saatavaa annosta.

Elintarvikkeiden sisältämät luonnon radioaktiiviset aineet aiheuttavat suomalaiselle vuodessa kaikkiaan noin 0,3 millisievertin säteilyannoksen. Juomaveden aiheuttama annos porakaivoveden käyttäjälle on suurin piirtein saman suuruinen kuin elintarvikkeiden aiheuttama annos. Vesilaitosvettä ja maaperän pohjavettä käyttävälle annos on vielä pienempi.

Luonnon radioaktiivisilla aineilla tarkoitetaan ympäristössä luonnostaan esiintyviä radioaktiivisia aineita, kuten kaliumin isotooppia K-40, uraania, toriumia ja näiden hajoamistuotteita. Säteilyannoksen kannalta merkittävin on K-40. Keinotekoisten eli ihmisen toiminnallaan aikaansaamien radioaktiivisten aineiden aiheuttama säteilyaltistus on alle 10 prosenttia tästä, noin 0,02 millisievertiä.

Suurin osa ruuan sisältämän cesiumin aiheuttamasta annoksesta tulee luonnosta saatavista elintarvikkeista. Kala, metsämarjat, sienet ja riistaeläinten liha aiheuttavat noin 80 prosenttia ravinnosta saatavasta annoksesta, poronliha noin viisi prosenttia ja maataloustuotteet noin 15 prosenttia. Paljon luonnontuotteita syövän henkilön säteilyannos elintarvikkeista voi olla yli kymmenkertainen keskivertokuluttajaan verrattuna.

Suomalaisten säteilyaltistusta on elintarvikemittausten lisäksi seurattu myös suorien ihmismittausten avulla. Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuuden jälkeen on mitattu korkeimman laskeuman alueella asuvien henkilöiden ryhmää, joista suuri osa käyttää runsaasti luonnosta saatavia elintarvikkeita. Tälle ryhmälle keskimääräinen ravinnon cesiumista aiheutuva annos on noin 0,1 millisievertiä (mSv) vaihtelun ollessa 0,01–0,5 millisievertiä vuodessa.

Cs-137:n ja Sr-90:n saanti ruoasta vuonna 2021.

Kaupunki Näytteenottopäivä 137Cs (Bq/vuorokausi) ruoka 90Sr (Bq/viikko) ruoka
Helsinki 29.3.2021 0,12 0,30
  30.3.2021 0,30  
  31.3.2021 0,38  
  1.4.2021 0,10  
  2.4.2021 0,15  
  3.4.2021 0,15  
  4.4.2021 0,21  
Rovaniemi 3.5.2021 0,12 0,27
  4.5.2021 0,13  
  5.5.2021 0,13  
  6.5.2021 0,09  
  7.5.2021 0,40  
  8.5.2021 0,20  
  9.5.2021 0,39  
Tampere 3.5.2021 0,26 0,27
  4.5.2021 0,31  
  5.5.2021 0,17  
  6.5.2021 0,10  
  7.5.2021 0,10  
  8.5.2021 0,11  
  9.5.2021 0,22  

 

Cs-137:n ja Sr-90:n saanti juomasta vuonna 2021.

Kaupunki

Näytteenottopäivä

137Cs (Bq/vuorokausi) juoma

90Sr (Bq/vuorokausi) juoma

Helsinki 29.3.2021 0,14 0,01
Rovaniemi 4.5.2021 0,26 0,02
Tampere 5.5.2021 0,23 0,01