Elintarvikkeiden radioaktiivisuus

Elintarvikkeiden radioaktiivisuus

Elintarvikenäytteiden radioaktiivisuusmittausten tavoitteena on hankkia tietoa radionuklidien saannista ruuan kautta. Samalla saadaan arvio väestön päivittäisestä ravinnon kautta saamasta säteilyaltistuksesta.

Elintarvikkeiden keinotekoista radioaktiivisuutta valvotaan keräämällä yhden viikon ajalta päivittäiset kiinteät ruoka-annokset. Juomat kerätään vain yhdeltä päivältä. Nämä antavat kuvan suurkeittiöiden ruuan radioaktiivisuustasosta sekä suurkeittiöiden ruokaa käyttävien ruuasta saamasta säteilyannoksesta. Ruuan Cs-137:n aktiivisuuspitoisuus voi olla huomattavasti korkeampi, mikäli ravinto sisältää runsaasti luonnontuotteita, sillä metsämarjoissa, järvikalassa, sienissä ja riistassa on vielä Tshernobylin onnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia.

Päivittäisen ravinnon Cs-137- ja Sr-90-pitoisuudet ovat pieniä, koska ruuan raaka-aineena käytetyt maataloustuotteet ovat lähes puhtaita radioaktiivisista aineista. Tulosten vaihtelut johtuvat lähinnä näytteenottopäivän dieetin ja ruoan alueellisen alkuperän vaihteluista.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Kaisa Vaaramaa / Laboratorionjohtaja
    puh. +358975988521