STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Elintarvikkeiden radioaktiivisuus

Elintarvikkeiden radioaktiivisuus

Elintarvikenäytteiden radioaktiivisuusmittauksilla hankitaan tietoa radionuklidien saannista ruuan kautta. Samalla saadaan arvio siitä säteilyaltistuksesta, jonka väestö saa ravinnon kautta päivittäin.

Elintarvikkeiden keinotekoista radioaktiivisuutta valvotaan keräämällä yhden viikon ajalta päivittäiset kiinteät ruoka-annokset kolmen eri paikkakunnan suurtalouskeittiöistä. Juomat kerätään vain yhdeltä päivältä. Ruoka-annoksista saadaan kuva suurkeittiöiden ruuan radioaktiivisuustasosta sekä suurkeittiöiden ruuasta saatavasta säteilyannoksesta. Tämän säteilyannoksen perusteella arvioidaan suomalaisen vuosittaista ravinnon kautta saatavaa annosta.

Ruuan cesium-137:n (Cs-137) aktiivisuuspitoisuus voi olla huomattavasti korkeampi, mikäli ravinto sisältää runsaasti luonnontuotteita, sillä metsämarjoissa, järvikalassa, sienissä ja riistassa on vielä Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia. Luonnontuotteiden radioaktiivisuuspitoisuuksia valvotaan erikseen hankkimalla niitä vuosittain Helsingin, Tampereen ja Rovaniemen kaupoista ja toreilta.

Päivittäisen ravinnon cesium-137- ja strontium-90-pitoisuudet ovat pieniä, koska ruuan raaka-aineena käytetyt maataloustuotteet ovat lähes puhtaita radioaktiivisista aineista. Mittaustulosten vaihtelut johtuvat lähinnä näytteenottopäivän dieetin ja ruuan alueellisen alkuperän vaihteluista.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia