STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Jatkuva valvontaohjelma

Jatkuva valvontaohjelma

Ympäristön säteilyvalvontaa tehdään, jotta viranomaisilla ja kansalaisilla on reaaliaikainen tieto elinympäristön radioaktiivisuudesta ja sen säteilysuojelullisesta merkityksestä. Säteilyvalvontaohjelma on suunniteltu siten, että sen avulla voidaan havaita radioaktiivisuuden muutokset ympäristössä, arvioida ihmisen saamia säteilyannoksia sekä suunnitella ja ohjeistaa toimenpiteitä säteilyaltistuksen pienentämiseksi. STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin.

Taulukon linkeistä pääset mittaustuloksiin.

Valvonnan kohde Mittaus- tai näytteenottopaikat  Mitattavat radioaktiiviset aineet tai suure Näytteenottotiheys Vastuu organisaatio
Ulkoinen säteily Automaattinen valvontaverkko, noin 260 mittausasemaa Annosnopeus (µSv/h) Jatkuva mittaus STUK
Ulkoilman radioaktiiviset aineet Helsinki, Kotka, Imatra, Kuopio, Rovaniemi, Kajaani, Sodankylä, Ivalo  Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (µBq/m3) 1/päivä - 1/viikko STUK, Ilmatieteenlaitos
Ulkoilman kokonaisbeeta-aktiivisuus Yhdeksän näytteenottopaikkakuntaa Kokonaisbeeta-aktiivisuus (µBq/m3) 1/päivä tai 1/viikko Ilmatieteenlaitos
Laskeuma Helsinki, Kotka, Imatra,  Kuopio, Rovaniemi, Kajaani, Sodankylä, Ivalo  Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90 (Bq/m2) Gamma, 4/ vuosi,
Sr-90,  1/ vuosi
STUK
Pintavesi Kymijoki, Oulujoki, Kemijoki, Kokemäenjoki Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (Bq/m3) 1/ vuosi STUK
Talousvesi Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Rovaniemi Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, H-3, Sr-90 (Bq/l) 1/ vuosi STUK
Maito Riihimäki, Joensuu, Jyväskylä, Seinäjoki, Oulu (meijerit) Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90 (Bq/l) Gamma, 12/ vuosi,
Sr-90, 4/ vuosi
STUK
Elintarvikkeet Helsinki, Tampere, Rovaniemi Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90 (Bq/kg) 2/vuosi STUK
Radioaktiiviset aineet ihmisessä Helsinki, Tampere, Rovaniemi Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (Bq) 1/vuosi STUK
Jätelietteet Helsinki Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet (Bq/kg) 2/vuosi STUK
Itämeren radioaktiivisuus Itämeri Gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, Sr-90, Pu-239,240 (Bq/m3 tai Bq/kg)    

Sisäilman radon

Työpaikkojen radonpitoisuudet

Pientalojen radonpitoisuudet

 

Koko Suomi Rn-222 (Bq/m3) Jatkuva STUK

 

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa - vuosiraportit

Karhunen, Tero; Kojo, Katja; Kurttio, Päivi; Mattila, Aleksi; Paatero, Jussi; Peltonen, Tuomas; Perälä, Marjo; Simola, Reko; Torvela, Tiina; Turunen, Jani; Vartti, Vesa-Pekka; Virtanen, Sinikka. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2021. STUK-B284. 2022.
Karhunen, Tero; Kojo, Katja; Kurttio, Päivi; Mattila, Aleksi; Paatero, Jussi; Peltonen, Tuomas; Perälä, Marjo; Simola, Reko; Torvela, Tiina; Turunen, Jani; Vartti, Vesa-Pekka; Virtanen, Sinikka. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2020. STUK-B268. 2021.
Mattila, Aleksi; Inkinen, Samu. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2018. STUK-B236. 2019.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt