STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Valvonnan kohteet

Ingressi valvonnan kohteet

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta kuuluu STUKille.

Alaosion etusivun kuvanosto valvonnan kohteet, ydinvoimalaitokset

Suomen käyvät ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.
Suomen ydinvoimalaitokset

Alaosion etusivun kuvanosto valvonnan kohteet, ydinlaitoshankkeet

Rakenteilla oleva ydinlaitos

Ydinlaitoshankkeet

Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö on rakenteilla Olkiluodossa ja Suomen kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista suunnitellaan Pyhäjoelle.

Ydinlaitoshankkeet

Alaosion etusivun kuvanosto valvonnan kohteet, tutkimusreaktori

BNCT

Tutkimusreaktori

Espoon Otaniemessä sijaitsevan VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin lämpöteho on 250 kW. Reaktoria on käytetty radioaktiivisten merkkiaineiden tuottamiseen, aktivointianalyysiin ja opiskelijoiden harjoitustöihin. Reaktorin käyttö boorineutronikaappaukseen (BNCT, Boron Neutron Capture Therapy) perustuvaan kasvainten hoitoon lopetettiin tammikuussa 2012. Reaktori käyttö alkoi maaliskuussa 1962. VTT lopetti reaktorin käytön kesäkuussa 2015 ja reaktori asetettiin pysyvään sammutustilaan. VTT jätti reaktorin käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle kesäkuussa 2017. STUK antoi käyttölupahakemusta koskevan lausuntonsa TEM:lle huhtikuussa 2019.

Alaosion etusivun kuvanosto valvonnan kohteet, kaivostoiminta

Talvivaara

Muu ydinenergian käyttö

Ydinenergian käytön valvonnan piiriin kuuluu myös kaivos- ja malminrikastustoiminta, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen. Tällaista toimintaa on Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ja Umicore Finland Oy:n tuotantolaitoksilla. Myös suunnitteilla oleva Talvivaaran uraanin erotuslaitos kuuluu tähän ryhmään. Pieniä määriä valvottavia ydinaineita on muutamissa laboratorioissa.Valvonnan piiriin kuuluvat myös ydinalan laitteet, laitteistot ja tietoaineistot samoin kuin ydinpolttoainekiertoon liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta sekä ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetukset.

Kaivokset