STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Valvonnan kohteet

Ingressi valvonnan kohteet

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta kuuluu STUKille.