STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Säteilytilanne Ukrainassa

Säteilytilanne Ukrainassa

Tilanne Ukrainassa ei vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. Mikään Ukrainassa radioaktiivisiin materiaaleihin tai ydinvoimalaitoksiin liittyvä onnettomuus tai vahingonteko ei myöskään voi aiheuttaa tilannetta, jonka takia Suomessa tarvitsisi suojautua säteilyltä.

Tšhernobyl

Ukrainan pohjoisosassa on Tšernobylin ydinvoimalaitos, jonka neljästä reaktorista yksi tuhoutui onnettomuudessa 1986. Onnettomuusreaktorin päälle on rakennettu suojakupu. Muut kolme reaktoria on sammutettu lopullisesti, ja polttoaine on poistettu niiden reaktoreista. Tšhernobylin alueella on myös käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen varastoja.

Venäjän joukot ottivat hallintaansa Tšernobylin ydinvoimalan 24.2.2022 ja vetäytyivät alueelta 31.3.2022. Ukrainan viranomaisen mukaan prosessi ydinvoimalaitoksen viranomaisvalvonnan palauttamiseksi on alkanut.

Tšernobylin laitosaluetta ympäröi 30 kilometrin laajuinen suojavyöhyke, jonka maaperässä ja kasvillisuudessa on yhä onnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Siellä ulkoisen säteilyn aiheuttama annosnopeus on pysynyt suurena vuoden 1986 onnettomuuden jälkeen. Sotatoimien takia ajoneuvojen ja ihmisten kulkeminen alueella on lisääntynyt, ja sen takia radioaktiivisia aineita on noussut ilmaan. Radioaktiiviset hiukkaset ovat painavia, koska niihin on sitoutunut alueella olevaa pölyä eivätkä ne kulkeudu pitkiä matkoja. Säteilymäärät kohosivat suoja-alueella lisääntyneen liikenteen takia joksikin aikaa, mutta ovat sen jälkeen palanneet alueelle normaaleiksi.

Alueella syttyy usein keväisin maastopaloja, niin on tapahtunut myös tänä keväänä. Palopaikalla pitoisuudet saattavat olle sellaisia, että esimerkiksi palon sammuttajien pitää ottaa ne työssään huomioon. Teoriassa on mahdollista, että niitä havaittaisiin hyvin vähäisiä määriä Suomessakin. Ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta haitallisia määriä Ukrainan metsäpaloista peräisin olevaa radioaktiivisuutta ei tänne voi kuitenkaan tulla.

Tšernobylin laitosalueella säilytettävä käytetty ydinpolttoaine on edelleen hyvin radioaktiivista. Se on kuitenkin jäähtynyt jo kauan eikä käytännössä ole vaaraa, että radioaktiivisia aineita leviäisi kovin laajalle alueelle.

Käytössä olevat ydinvoimalaitokset

Ukrainassa on neljä käyvää ydinvoimalaitosta, joissa on yhteensä 15 reaktoria. Vaikka Ukrainan käytössä oleviin ydinvoimalaitokset vaurioituisivat pahoinkin, vakavat säteilyvaikutukset eivät yltäisi Suomeen.

Ukrainan ydinvoimalaitokset ovat perusrakenteeltaan vastaavanlaisia vesijäähdytteisiä laitoksia kuin Loviisan ydinvoimalaitos. Samanlainen onnettomuus kuin Tšernobylissä vuonna 1986 ei ole mahdollinen. Tšernobylin reaktorissa oli hidasteena grafiittia, jonka palaminen nosti radioaktiivisia aineita korkealle ilmaan ja sitä myöden niitä levisi ilmavirtausten mukana hyvin laajalle alueelle.

Ydinvoimalaitokset ovat yleisesti ottaen varsin vahvoja rakennelmia, sillä niiden pitää kestää monia luonnon ääri-ilmiöitä. Ydinvoimalaitoksien moninkertaiset turvallisuusjärjestelmät pystyvät huolehtimaan turvallisuustoiminnoista, vaikka jokin osa laitoksesta vaurioituisikin. Siviilikäyttöön tarkoitettuja ydinvoimalaitoksia ei kuitenkaan ole suunniteltu sotilaallisia hyökkäyksiä vastaan.

Suoraan ydinvoimaloihin kohdistuvien iskujen lisäksi vaikutukset voisivat olla epäsuoria esimerkiksi sähköverkon toimivuuden sekä laitoksen huollon ja henkilökunnan kautta. Esimerkiksi Ukrainan sähköverkon lamauttaminen vaikuttaisi ydinvoimalaitosten toimintaan ja tuotantoon. Ydinvoimalaitokset joutuisivat tällöin toimimaan varavoimalla normaalia merkittävästi pitempiä ajanjaksoja.

STUKilla ei ole yksityiskohtaista tietoa ukrainalaisista laitoksista ja niiden suunnitteluperusteista, eikä tarkempaa tietoja Ukrainan ydinvoimalaitosten varautumisesta ja suojautumisesta tarkoitukselliseen vahingoittamiseen.

Zaporizhzhian ydinvoimalaitos

Ukrainan ydinturvallisuusviranomainen (snriu.gov.ua) kertoo, että 4. maaliskuuta 2022  Zaporizhzhian ydinvoimalaitoksen aluetta pommitettiin ja alueella syttyi tulipalo. Viranomaisen mukaan pommitukset vaurioittivat apurakennuksia, mutta itse voimalaitosyksiköt säilyvät ehjinä. Ydinturvallisus ei viranomaisen mukaan vaarantunut. Turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät ja komponentit toimivat.

Säteilytilanne laitoksella ja sen ympäristössä on käytettävissä olevien tietojen mukaan normaali.

Tutkimuslaitokset

Radioaktiivisia aineita on Ukrainassa myös esimerkiksi tutkimuslaitoksissa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen (SNRIU) mukaan Harkovassa sijaitseva tutkimuslaitos, jonka laitteistoa käytetään tutkimuksen lisäksi myös radioaktiivisten lääkkeiden valmistukseen vaurioitui pommituksissa 6.3. SNRIU kertoo, että säteilyturvallisuus ei hyökkäyksen takia vaarantunut. Tietojemme mukaan laitteessa käytetään matalarikasteista uraanipolttoainetta ja n SNRIU:n mukaan se on tuoretta. Tällainen uraani ei ole kovin radioaktiivista. 

Radioaktiivisen jätteen varastot

Muusta kuin ydinvoimalaitoksista peräisin olevia radioaktiivisia jätteitä Ukrainassa on varastoitu useisiin paikkoihin maan eri osiin. Näissä varastoissa on pääasiassa sairaaloista ja teollisuudesta peräisin olevia matala-aktiivisia jätteitä

Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet ohjusiskuista radioaktiivisten jätteiden varastojen alueella Kiovassa ja Harkovassa. Viranomaiset ovat myös kertoneet, että iskut eivät ole vaurioittaneet varastoja niin, että säteilytilanne alueella olisi muuttunut. Jos varastot vaurioituisivat, säteily voisi aiheuttaa vaaraa paikallisesti.

Ydinaseet

Ukrainan kriisin yhteydessä ovat keskusteluun nousseet myös ydinaseet.  Ydinaseen käytön vaikutukset ovat aina vakavia. Seuraukset riippuvat paljon siitä, millaisista aseista on kysymys ja miten niitä käytetään. Ukraina on Suomesta niin kaukana, että ydinräjähdys siellä ei vaikuttaisi Suomen säteilytilanteeseen niin, että ihmisten tarvitsisi sen takia suojautua Suomessa.

Jobitabletit ja niiden käyttäminen

Tilanne Ukrainassa ei vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. Tilanteen takia täällä ei ole esimerkiksi tarvetta hankkia joditabletteja. Ennen kaikkea joditablettia ei saa ottaa ilman viranomaisten ohjetta. Joditablettia ei tule koskaan ottaa varmuuden vuoksi, sillä on tärkeää ottaa joditabletti oikeaan aikaan. Liian aikaisin tai myöhään otettuna sen suojavaikutus heikkenee.

Lisätietoja joditableteista.

Muuta lisätietoa

Ukrainan viranomaisen sivusto
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEAn lehdistötiedotteet

STUKin mediatilaisuus Ukrainan tilanteesta 4.3. - tallenne YLE:n nettisivulla

Usein kysyttyä

Säteilyturvakeskukseen on tullut runsaasti kysymyksiä, jotka liittyvät Ukrainan tilanteeseen. Olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia tälle sivulle. Täydennämme palstaa lähiaikoina. 

Ukrainan tilanne

Joditabletit