STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

STUK asettaa turvallisuusvaatimukset

STUK asettaa turvallisuusvaatimukset

STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti.

Säteilyturvakeskuksen määräykset annetaan ydinenergialain (990/1987) nojalla. Määräykset ovat oikeudellisesti sitovia. Ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään ydinturvallisuusohjeissa (YVL-ohjeet). Ydinenergialain 7 r §:n 3 momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.

YVL-ohjeet kattavat ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja toiminnot: suunnittelun, käytön, laitoksen ja ympäristön turvallisuuden, ydinmateriaalit ja jätteet sekä rakenteet ja laitteet. Suomalaiset turvallisuusvaatimukset varmistavat korkean turvallisuustason, ovat ajan tasalla sekä kansainvälisessä vertailussa tiukkoja. Uusille ydinlaitoksille uusia ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Käytössä ja rakenteilla oleville laitoksille tehdään erilliset päätökset vaatimusten soveltamisesta.

STUKin säännöstö

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt