STUK asettaa turvallisuusvaatimukset

STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti.

Suomalaisen ydinturvallisuussäännöstön uudistuksessa oli merkittävä rajapyykki 1.12.2013, kun ydinlaitosten uudet turvallisuusvaatimukset, Säteilyturvakeskuksen (STUK) asettamat YVL-ohjeet, saatettiin voimaan. Uudet vaatimukset ovat entisiä tiukempia ja parantavat suomalaisten ydinlaitosten turvallisuutta. Uusille ydinlaitoksille uusia ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Käytössä ja rakenteilla oleville laitoksille tehdään erilliset päätökset vaatimusten soveltamisesta.

YVL-ohjeet kattavat ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja toiminnot: suunnittelun, käytön, laitoksen ja ympäristön turvallisuuden, ydinmateriaalit ja jätteet sekä rakenteet ja laitteet. Suomalaiset turvallisuusvaatimukset varmistavat korkean turvallisuustason, ovat ajan tasalla sekä kansainvälisessä vertailussa tiukkoja.

Ohjeuudistuksessa otettiin huomioon Olkiluoto 3:n ja Fukushiman opetukset

YVL-ohjeiden uudistuksen päätavoitteet olivat ydinturvallisuusohjeiden rakenteen selkeyttäminen, johdonmukaisuuden lisääminen ja Olkiluoto 3:n kokemusten huomioiminen. Lisäksi esimerkiksi eurooppalaisen ydinturvallisuusviranomaisten yhteisjärjestön WENRAn uusia laitoksia koskevat tavoitteet ja Fukushiman onnettomuuden opit otettiin huomioon uudistuksessa.

Fukushiman onnettomuuden peruja ohjeissa on muun muassa se, että ydinlaitosten on kestettävä entistä rajumpia luonnonilmiöitä ja tilanteita, jossa laitokselle ei saada sähköä.

Uusissa ohjeissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös siihen, että uutta ydinlaitosta suunnittelevan luvanhakijan suunnitelmien täytyy olla riittävän pitkällä ja riittävän korkealaatuisia ydinlaitoksen rakentamislupavaiheessa. Tähän muutokseen ovat vaikuttaneet Olkiluoto 3:sta saadut kokemukset. Uudet ohjeet kuvaavat myös aikaisempaa tarkemmin, miten STUK valvoo laitosten turvallisuutta niiden suunnittelun, rakentamisen ja käytön eri vaiheissa.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta huolehtivat järjestelmät eivät vikatilanteissakaan saa haitata toisiaan. Ohjeissa on myös uudistettu esimerkiksi johtamisjärjestelmiä koskevia vaatimuksia sekä annettu uusi tietoturvallisuutta koskeva ohje.

Jaa tämä sivu

Ydinturvallisuusohjeisto Ydinturvallisuusohjeisto

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Kirsi Alm-Lytz / Johtaja
    puh. +358975988663
  • Jussi Heinonen / Johtaja
    puh. +358975988679