STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoimalaitostyöntekijöiden henkilökohtaisia säteilyannoksia, jotta säteilytyöntekijän henkilökohtaiset annosrajat eivät ylittyisi. Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa (valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018). Suomalaisen ydinvoimalaitostyöntekijän suurin säteilyannos oli 14,0 mSv vuonna 2018. Tämä annos aiheutui työskentelystä sekä Olkiluodossa että Loviisassa.

Säteilyturvakeskus valvoo myös ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivista (yhteenlaskettua) säteilyannosta. Kollektiivisista annoksista saadaan muun muassa tietoa siitä kuinka hyvin työntekijöiden säteilysuojelu laitoksella on onnistunut. Voimalaitosten vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti merkittävät työt vaikuttavat vuotuisen kollektiivisen annoksen suuruuteen.


Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset ovat olleet suurimmat vuosina 1990 (2,8 mSv) ja 1992 (3,3 mSv) ja pienimmät vuosina 2013, 2015 2017 ja 2019 (0,5 mSv).

Loviisan ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset (yhteenlasketut) säteilyannokset vuosilta 1977–2021.


Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset ovat olleet suurimmat vuosina 1989 (2,8 mSv), 1992 ja 1994 (2,4 mSv) ja pienin vuonna 2020 (0,6 mSv).

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset (yhteenlasketut) säteilyannokset vuosilta 1980–2021.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö