Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoimalaitostyöntekijöiden henkilökohtaisia säteilyannoksia, jotta säteilytyöntekijän henkilökohtaiset annosrajat eivät ylittyisi. Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa (valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018). Suomalaisen ydinvoimalaitostyöntekijän suurin säteilyannos oli 14,0 mSv vuonna 2018. Tämä annos aiheutui työskentelystä sekä Olkiluodossa että Loviisassa.

Säteilyturvakeskus valvoo myös ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivista (yhteenlaskettua) säteilyannosta. Kollektiivisista annoksista saadaan muun muassa tietoa siitä kuinka hyvin työntekijöiden säteilysuojelu laitoksella on onnistunut. Voimalaitosten vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti merkittävät työt vaikuttavat vuotuisen kollektiivisen annoksen suuruuteen.

Työntekijöiden vuosittaiset kollektiiviset säteilyannokset Loviisan voimalaitoksen käytön alusta alkaen

Kuvassa esitetään Loviisan ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset (yhteenlasketut) säteilyannokset vuosilta 1977–2018.

Työntekijöiden vuosittaiset kollektiiviset säteilyannokset Olkiluodon voimalaitoksen käytön alusta alkaen.

Kuvassa esitetään Olkiluodon ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset vuosilta 1980–2018.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Jukka Sovijärvi / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988519