STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoimalaitostyöntekijöiden henkilökohtaisia säteilyannoksia, jotta säteilytyöntekijän henkilökohtaiset annosrajat eivät ylittyisi. Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa (valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018). Suomalaisen ydinvoimalaitostyöntekijän suurin säteilyannos oli 14,0 mSv vuonna 2018. Tämä annos aiheutui työskentelystä sekä Olkiluodossa että Loviisassa.

Säteilyturvakeskus valvoo myös ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivista (yhteenlaskettua) säteilyannosta. Kollektiivisista annoksista saadaan muun muassa tietoa siitä kuinka hyvin työntekijöiden säteilysuojelu laitoksella on onnistunut. Voimalaitosten vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti merkittävät työt vaikuttavat vuotuisen kollektiivisen annoksen suuruuteen.

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset ovat olleet suurimmat vuosina 1990 (2,8 mSv) ja 1992 (3,3 mSv) ja pienimmät vuosina 2013, 2015 ja 2017 (0,5 mSv).

Loviisan ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset (yhteenlasketut) säteilyannokset vuosilta 1977–2019.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset ovat olleet suurimmat vuosina 1989 (2,8 mSv), 1992 ja 1994 (2,4 mSv) ja pienimmät vuosina 2013 ja 2014 (0,6 mSv).

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset vuosilta 1980–2018.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Jukka Sovijärvi / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988519