Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoimalaitostyöntekijöiden henkilökohtaisia säteilyannoksia, jotta säteilytyöntekijän henkilökohtaiset annosrajat eivät ylittyisi. Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa viiden vuoden aikana eikä minkään vuoden aikana arvoa 50 mSv (säteilyasetus 1991/1512). Suomalaisen ydinvoimalaitostyöntekijän suurin säteilyannos oli 9,2 mSv vuonna 2014. Vuosien 2010–2014 välisenä aikana työntekijän saama suurin yhteenlaskettu säteilyannos oli 47,2 mSv. Asetettuja raja-arvoja ei ylitetty.

Säteilyturvakeskus valvoo myös ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivista (yhteenlaskettua) säteilyannosta. Kollektiivisista annoksista saadaan muun muassa tietoa siitä kuinka hyvin työntekijöiden säteilysuojelu laitoksella on onnistunut. Voimalaitosten vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti merkittävät työt vaikuttavat vuotuisen kollektiivisen annoksen suuruuteen.

Loviisan ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset
Kuvassa esitetään Loviisan ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset (yhteenlasketut) säteilyannokset vuosilta 1977–2016. Parittomina vuosina vuosihuollot ovat olleet kooltaan pienemmät kuin parillisina vuosina. Loviisan voimalaitoksen työntekijöiden kollektiivinen säteilyannos voimalaitoksen käytön aikana oli kaikkien aikojen pienin vuonna 2015.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset
Kuvassa esitetään Olkiluodon ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset vuosilta 1980–2016. Esimerkiksi vuosina 2005 ja 2006 voimalaitoksilla tehtiin mittavat turbiinityöt, joista työntekijöille aiheutui normaalia suuremmat säteilyannokset. Olkiluodon voimalaitoksen työntekijöiden kollektiivinen säteilyannos voimalaitoksen (OL1 ja OL2) käytön aikana oli kaikkien aikojen pienin vuonna 2014.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Jukka Sovijärvi / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988519