STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus

Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoimalaitostyöntekijöiden henkilökohtaisia säteilyannoksia, jotta säteilytyöntekijän henkilökohtaiset annosrajat eivät ylittyisi. Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 20 millisievertiä (mSv) vuodessa (valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 1034/2018). Suomalaisen ydinvoimalaitostyöntekijän suurin säteilyannos oli 14,0 mSv vuonna 2018. Tämä annos aiheutui työskentelystä sekä Olkiluodossa että Loviisassa.

Säteilyturvakeskus valvoo myös ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivista (yhteenlaskettua) säteilyannosta. Kollektiivisista annoksista saadaan muun muassa tietoa siitä kuinka hyvin työntekijöiden säteilysuojelu laitoksella on onnistunut. Voimalaitosten vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti merkittävät työt vaikuttavat vuotuisen kollektiivisen annoksen suuruuteen.

Työntekijöiden yhteenlasketut (kollektiiviset) vuosiannokset (manSv) pylväsdiagrammina vuodesta 1978 lähtien, korkein pylväs vuonna 1992 yli 3,0 manSv, 2000-luvulla laskeva trendi, viimeisen kymmenen vuoden aikana korkeimmat pylväät noin 1,5 manSv ja matalimmat noin 0,5 manSv.

Kuvassa esitetään Loviisan ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset (yhteenlasketut) säteilyannokset vuosilta 1977–2019.

 

Työntekijöiden yhteenlasketut (kollektiiviset) vuosiannokset (manSv) pylväsdiagrammina vuodesta 1980 lähtien. Korkein pylväs vuonna 1989 noin 2,7 manSv. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pylväät ovat suurusluokaltaan 1,0 manSv tai alle.

Kuvassa esitetään Olkiluodon ydinvoimalaitoksen työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset vuosilta 1980–2018.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Jukka Sovijärvi / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988519