STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Laitosten toimintakunnon valvonta

Laitosten toimintakunnon valvonta

Käytönaikaiseen valvontaan kuuluu turvallisuuden jatkuva arviointi.

Ydinlaitosten käytönaikaisen valvonnan avulla STUK pyrkii varmistumaan siitä, että laitokset ovat ja pysyvät vaatimusten mukaisessa kunnossa, toimivat suunnitellusti ja että niitä käytetään määräysten mukaisesti.

Valvonnan kohteina ovat laitoksen käyttötoiminta, järjestelmät, laitteet ja rakenteet, laitosmuutokset sekä organisaation toiminta.

Ydinlaitosten teknistä toimintakuntoa valvotaan arvioimalla laitoksen käyttöä turvallisuusteknisten käyttöehtojen asettamien vaatimusten mukaisesti, valvomalla vuosihuoltoja, laitoksen ylläpitoa ja ikääntymisen hallintaa, paloturvallisuutta, säteilyturvallisuutta, turvajärjestelyjä sekä valmiustoimintaa.

STUK käyttää valvontatyössään luvanhaltijoiden toimittamia määräaikaisia ja tapahtumakohtaisia raportteja, joiden perusteella muodostetaan käsitys laitoksen käytöstä ja laitoksen käyttäjän toiminnasta. Lisäksi STUK arvioi ydinlaitosten turvallisuutta mm. tekemällä tarkastuksia laitospaikoilla ja laitteiden valmistajien luona sekä käyttökokemusten ja turvallisuustutkimusten perusteella. Käytön aikana tehtävän turvallisuusarvioinnin perusteella sekä luvanhaltija että STUK arvioivat tarvetta ja mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi laitospaikoilla työskentelevät STUKin paikallistarkastajat valvovat laitosten käyttöä päivittäin. Paikallistarkastajat arvioivat vikoja, valvovat niiden korjaamista ja turvallisuudelle tärkeiden laitteiden koestuksia.

Kokonaisturvallisuus syntyy ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta ja organisaation toiminnasta turvallisuuden varmistamiseksi. STUKin arvio ydinvoimalaitoksen käytön aikaisesta turvallisuudesta muodostuu käyttötapahtumista, vuosihuolloista, tarkastuksista, tunnusluvuista, raporteista, kokouksista, paikallistarkastajista, asiakirjatarkastuksista, projekteista, muutostöistä ja KTO/RTO-ohjelmista.

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt