STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

STUKin ydinturvallisuusvalvonnan tehtävät

STUKin ydinturvallisuusvalvonnan tehtävät

STUKin tehtävänä ydinturvallisuusvalvonnassa on varmistua siitä, että ydinenergian käyttöä varten on olemassa riittävät vaatimukset ja että ydinenergiaa käytetään näitä vaatimuksia noudattaen.

Valvonnan tavoitteena on ydinlaitosten turvallisuuden varmistaminen siten, että laitosten käytöstä ei aiheudu työntekijöiden tai ympäristön väestön terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä muuta vahinkoa ympäristölle ja omaisuudelle.

Tärkein tavoite on estää reaktorionnettomuus, joka aiheuttaisi radioaktiivisten aineiden päästön tai uhkan päästön syntymisestä. Tavoitteena on myös ylläpitää kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaa kohtaan.

Varmistaakseen ydinlaitosten turvallisuuden STUK valvoo ydinlaitoksia niiden suunnittelusta aina käytöstä poistoon asti. Valvonta koskee niin teknistä toimintakuntoa kuin organisaatioidenkin toimintaa sekä ydinmateriaaleja ja ydinjätteitä. Kohteina ovat muun muassa käyttötapahtumat, vuosihuollot, ikääntymisen hallinta, säteilyturvallisuus, valmius- ja turvajärjestelyt, henkilökunnan pätevyys ja koulutus sekä johtamis- ja laadunhallintajärjestelmät.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt