Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Ydinenergia-asetuksen (111 §) mukaan STUK valvoo ydinlaitoksen käyttöä sen varmistamiseksi, että laitoksen käyttö on turvallista ja että sen käytössä noudatetaan lupaehtoja ja hyväksyttyjä suunnitelmia ja että käyttö on muutoinkin ydinenergialain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaista. Käytön tarkastusohjelma (KTO) on turvallisuusvalvonnan väline, jolla tarkastetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti luvanhaltijoiden kykyä huolehtia laitostensa turvallisuudesta.

KTO:n tavoitteena on todentaa, että laitosta käytetään ja ylläpidetään viranomaismääräysten, suunnitteluperusteiden ja luvanhaltijan omien ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksissa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. Tarkastuksilla valvotaan, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia.

Vuoden 2018 toisella kolmanneksella STUK teki kahdeksan KTO:n mukaista tarkastusta. Tarkastuksista viisi tehtiin Loviisan voimalaitoksella ja kolme Olkiluodon voimalaitoksella. Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai laitoksen turvallisuuteen.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella >

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella >

Vanhemmat tarkastukset ja laitostapahtumat on raportoitu ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraporteissa. Vuosiraportti 2017

Perusohjelma Vuoden 2018 tarkastukset
Loviisa 1 ja 2 Olkiluoto 1 ja 2
Henkilöstöresurssit ja osaaminen x x
Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri x x
Johtamisjärjestelmä x x
Jätteiden loppusijoitustilat   x
Kemia   x
Käyttökokemustoiminta x  
Käyttötoiminta x x
Laitoksen ylläpito x x
Palontorjunta   x
PRA:n käyttö   x
Rakenteet ja rakennukset   x
Säteilysuojelu x x
Turvajärjestelyt x x
Turvallisuussuunnittelu x x
Turvallisuustoiminnot x x
Valmiusjärjestelyt x x
Voimalaitosjätteet x  
Vuosihuolto x x
Ydinmateriaalivalvonta   x
Erityisaiheet
Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri (ylimääräinen)   x
Muutostöiden hallinta (ylimääräinen)   x
Käyttötapahtumien syiden selvittäminen ja toimenpiteiden vaikuttavuus x  
 

Olkiluodon käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa voidaan käsitellä myös Olkiluoto 3:a koskevia asioita, niiltä osin kuin tarkastettavat toiminnot ovat TVO:n yhteisiä eivätkä yksikkökohtaisia.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö