STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. Tarkastuksilla valvotaan, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia. Vuoden 2021 tarkastuksissa ei ole havaittu merkittäviä puutteita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai laitoksen turvallisuuteen.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella >

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella >

Vanhemmat tarkastukset ja laitostapahtumat on raportoitu ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraporteissa. Vuosiraportti 2020 Vuosiraportti 2021

Perusohjelma Vuoden 2021 tarkastukset
Loviisa 1 ja 2 Olkiluoto 1, 2 & 3
Automaatiotekniikka x  
Henkilöstöresurssit ja osaaminen   x
Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri x x
Johtamisjärjestelmä x x
Jätteiden loppusijoitustilat x  
Kemia x  
Konetekniikka    
Käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto x  
Käyttökokemustoiminta   x
Käyttötoiminta x x
Laitoksen ylläpito x x
Palontorjunta   x
PRA:n käyttö x  
Rakenteet ja rakennukset x  
Sähkötekniikka x  
Säteilysuojelu x x
Turvajärjestelyt x x
Turvallisuussuunnittelu   x
Turvallisuustoiminnot x x
Valmiusjärjestelyt x x
Voimalaitosjätteet   x
Vuosihuolto x x
Ydinmateriaalivalvonta    
Erityisaiheet
OL3:n käyttökokemustoiminta   x
OL3 käyttöönoton C-vaiheen kuumakokeet   x
Varaosien hallinta   x
LOMAXin sisältämät tiedot ja rooli toiminnan ohjauksessa x  
Linjaorganisaation toiminnan parantaminen omista käyttökokemuksista oppimisessa x  

 

Olkiluodon käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käsitellään myös Olkiluoto 3:a koskevia asioita, niiltä osin kuin tarkastettavat toiminnot ovat TVO:n yhteisiä eivätkä laitosyksikkökohtaisia. Laitosyksikkökohtaisia (OL1/2 ja OL3) ovat tarkastukset Käyttötoiminta, Laitoksen ylläpito, Turvallisuustoiminnot ja Vuosihuolto.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt