STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. Tarkastuksilla valvotaan, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia. Vuoden 2020 tarkastuksissa ei ole havaittu merkittäviä puutteita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai laitoksen turvallisuuteen.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella >

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella >

Vanhemmat tarkastukset ja laitostapahtumat on raportoitu ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraporteissa. Vuosiraportti 2019

Perusohjelma Vuoden 2020 tarkastukset
Loviisa 1 ja 2 Olkiluoto 1, 2 & 3
Automaatiotekniikka   x
Henkilöstöresurssit ja osaaminen x  
Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri   x
Johtamisjärjestelmä x x
Jätteiden loppusijoitustilat   x
Kemia   x
Konetekniikka x x
Käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto   x
Käyttökokemustoiminta x  
Käyttötoiminta x x
Laitoksen ylläpito x x
Palontorjunta x  
PRA:n käyttö   x
Rakenteet ja rakennukset   x
Säteilysuojelu x x
Turvajärjestelyt x x
Turvallisuussuunnittelu x x
Turvallisuustoiminnot x  
Valmiusjärjestelyt x x
Voimalaitosjätteet x  
Vuosihuolto x x
Ydinmateriaalivalvonta   x
Erityisaiheet
Inhimillisten tekijöiden hallinta x  
Dekontaminointitoiminnot x  
EY-jäähdytysvesilinjojen vuodot x  

 

Olkiluodon käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käsitellään myös Olkiluoto 3:a koskevia asioita, niiltä osin kuin tarkastettavat toiminnot ovat TVO:n yhteisiä eivätkä laitosyksikkökohtaisia. Laitosyksikkökohtaisia (OL1/2 ja OL3) ovat tarkastukset Käyttötoiminta, Laitoksen ylläpito, Turvallisuustoiminnot ja Vuosihuolto.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Tomi Koskiniemi / Projektipäällikkö
    puh. +358975988642
  • Niko Mononen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988429