STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. Tarkastuksilla valvotaan, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia. Vuoden 2022 tarkastuksissa ei ole havaittu merkittäviä puutteita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai laitoksen turvallisuuteen.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella >

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella >

Vanhemmat tarkastukset ja laitostapahtumat on raportoitu ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraporteissa. Vuosiraportti 2021

Perusohjelma Vuoden 2022 tarkastukset
Loviisa 1 ja 2 Olkiluoto 1, 2 & 3
Automaatiotekniikka    
Henkilöstöresurssit ja osaaminen x  
Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri x  
Johtamisjärjestelmä x x
Jätteiden loppusijoitustilat   x
Kemia   x
Konetekniikka x x
Käytetyn ydinpolttoaineen välivarasto    
Käyttökokemustoiminta x x
Käyttötoiminta x  
Laitoksen ylläpito x x
Palontorjunta x  
PRA:n käyttö   x
Rakenteet ja rakennukset   x
Sähkötekniikka   x
Säteilysuojelu x x
Turvajärjestelyt x x
Turvallisuussuunnittelu x  
Turvallisuustoiminnot x x
Valmiusjärjestelyt x x
Voimalaitosjätteet x  
Vuosihuolto x x
Ydinmateriaalivalvonta   x
Erityisaiheet
Henkilöstöresurssit ja osaaminen, Posiva–TVO-yhteistarkastus   x
Turvallisuustoiminnon organisaatiomuutos   x
LOMAXin sisältämät tiedot ja rooli toiminnan ohjauksessa (siirtyi vuoden 2021 ohjelmasta) x  

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt