STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

STUKin kolmannesvuosiraportointi

Alaosion etusivun kuvanosto käynnissä olevien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvän laitoksen tarkastus

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käytön tarkastusohjelma (KTO) on turvallisuusvalvonnan väline, jolla tarkastetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti luvanhaltijoiden kykyä huolehtia laitostensa turvallisuudesta.

Lisätietoa käyvien ydinvoimalaitosten tarkastuksista

Alaosion etusivun kuvanosto rakentamisen aikainen valvonta

Rakenteiolla olevan laitoksen tarkastus

Olkiluoto 3:n rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen tarkastusohjelma (RTO) on STUKin valvonnan keskeinen väline, jolla STUK valvoo ja tarkastaa rakentamisluvan haltijan toimintaa projektin turvallisen toteuttamisen osalta.
Lisätietoa Olkiluoto 3:n valvonnasta

Alaosion etusivun kuvanosto Posivan loppusijoitus

Posivan suunnittelema kapselointilaitos

Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista suunnitellaan Olkiluotoon.
PORA-projektin valvonta

Alaosion etusivun tekstinosto Uusien hankkeiden valvonta

Uusien hankkeiden valvonta

Fennovoima Oy suunnittelee uuden Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamista Pyhäjoelle. Yhtiö jätti rakentamislupahakemuksen kesällä 2015 ja STUK sai työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) lausuntopyynnön laitoksen turvallisuuden arvioimiseksi syyskuussa 2015. STUK julkaisee yhteenvetoja rakentamislupakäsittelyn etenemisestä kolmannesvuosittain. Projektin aikana laaditut pöytäkirjat ja muut asiakirjat, jotka eivät lain nojalla ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi kun turvallisuusarvio on valmistunut ja luovutettu TEM:lle.