STUKin kolmannesvuosiraportointi

Käyvän laitoksen tarkastus

Käynnissä olevien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käytön tarkastusohjelma (KTO) on turvallisuusvalvonnan väline, jolla tarkastetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti luvanhaltijoiden kykyä huolehtia laitostensa turvallisuudesta.

Käynnissä olevien ydinvoimalaitosten tarkastukset
Rakenteiolla olevan laitoksen tarkastus

Rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen tarkastusohjelmassa (RTO) on STUKin valvonnan keskeinen väline, jolla STUK valvoo ja tarkastaa rakentamisluvan haltijan toimintaa projektin turvallisen toteuttamisen osalta.
Olkiluoto 3

Uusien hankkeiden valvonta

Fennovoima Oy suunnittelee uuden Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamista Pyhäjoelle. Yhtiö jätti rakentamislupahakemuksen kesällä 2015 ja STUK sai työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) lausuntopyynnön laitoksen turvallisuuden arvioimiseksi syyskuussa 2015. STUK julkaisee yhteenvetoja rakentamislupakäsittelyn etenemisestä kolmannesvuosittain. Projektin aikana laaditut pöytäkirjat ja muut asiakirjat, jotka eivät lain nojalla ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi kun turvallisuusarvio on valmistunut ja luovutettu TEM:lle.