YVA-menettely

Uusista ydinlaitoshankkeista on tehtävä ympäristölainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten arviointi, YVA. YVA-prosessissa on kaksi vaihetta. Ensin hankkeesta vastaava toiminnanharjoittaja valmistelee ohjelman ja toisessa vaiheessa selostuksen. Molempien vaiheiden yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö TEM. STUK antaa TEMille oman lausuntonsa niin YVA-ohjelmista kuin YVA-selostuksistakin.

TVO, Fortum ja Fennovoima jättivät periaatepäätöshakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriöön vuosien 2008 ja 2009 aikana. Hakemusten jättämistä edelsi hankkeiden ympäristönvaikutusten arviointi. STUK antoi lausuntonsa hankkeiden YVA-ohjelmista ja -selostuksista.

Koska Fennovoiman hankkeessa tapahtui merkittäviä muutoksia, täytyi Fennovoiman hakea valtioneuvostolta alkuperäiseen periaatepäätökseen täydennystä. Fennovoima toimitti täydennystä koskevan YVA-selostuksen ja -ohjelman TEMille 2013. STUK antoi myös näistä lausuntonsa.

TVO

Lausunto 4.9.2007 TVO:n YVA-ohjelmasta (Olkiluoto 4) (pdf)

Lausunto 22.4.2008 TVO:n YVA-selostuksesta (Olkiluoto 4) (pdf)

Fortum

Lausunto 4.9.2007 Fortumin YVA-ohjelmasta (Loviisa3) (pdf)

Lausunto 13.6.2008 Fortumin YVA-selostuksesta (Loviisa 3) (pdf)

Fennovoima

Lausunto 31.3.2008 Fennovoiman YVA-ohjelmasta (pdf)

Lausunto 19.12.2008 Fennovoiman YVA-selostuksesta (pdf)

Lausunto 5.10.2013 Fennovoiman YVA-ohjelmasta (pdf)

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Janne Nevalainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988682