STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

YVA-menettely

Uusista ydinlaitoshankkeista on tehtävä ympäristölainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten arviointi, YVA. YVA-prosessissa on kaksi vaihetta. Ensin hankkeesta vastaava toiminnanharjoittaja valmistelee ohjelman ja toisessa vaiheessa selostuksen. Molempien vaiheiden yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö TEM. STUK antaa TEMille oman lausuntonsa niin YVA-ohjelmista kuin YVA-selostuksistakin.

TVO, Fortum ja Fennovoima jättivät periaatepäätöshakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriöön vuosien 2008 ja 2009 aikana. Hakemusten jättämistä edelsi hankkeiden ympäristönvaikutusten arviointi. STUK antoi lausuntonsa hankkeiden YVA-ohjelmista ja -selostuksista.

Koska Fennovoiman hankkeessa tapahtui merkittäviä muutoksia, täytyi Fennovoiman hakea valtioneuvostolta alkuperäiseen periaatepäätökseen täydennystä. Fennovoima toimitti täydennystä koskevan YVA-selostuksen ja -ohjelman TEMille 2013. STUK antoi myös näistä lausuntonsa.

TVO

Fortum

Fennovoima

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt