STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Ydinlaitoksia koskevia päätöksiä

Ydinlaitoksia koskevia päätöksiä

Tällä sivulla julkaistaan Säteilyturvakeskuksen antamia ydinlaitoksia koskevia keskeisiä päätöksiä ja lausuntoja. Ne koskevat esimerkiksi ydinlaitosten lupa-asioita, laitoksilla tehtäviä turvallisuuden kannalta merkittäviä laitosmuutoksia, luvanhaltijoiden organisaatio- tai vastuuhenkilömuutoksia tai laitoksilla tapahtuneita poikkeuksellisia tilanteita. Varsinaisten päätösasiakirjojen lisäksi julkaistaan myös päätöksien taustoja selventäviä STUKin valmisteluasiakirjoja.

Asiakirjat ovat pdf-muotoisia ja voit lukea niitä ilmaisella Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla

Pvm Dnro Päätökset (pdf)
25.1.2023  

Säteilyturvakeskuksen lausunto Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksesta

25.1.2023  

Säteilyturvakeskuksen päätös ydinvoimalaitoksen käyttölupaan liittyvästä määräaikaisesta turvallisuusarviosta

25.1.2023  

Säteilyturvakeskuksen lausunto Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemusta

29.4.2022  

Loviisan ydinvoimalaitoksen määräaikainen turvallisuusarvio

17.12.2021 STUK 5/A42215/2021

Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarviointi

7.9.2021 STUK 1/J42212/2021

Lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivityksestä, ilmoitus STUKin lausunnon viivästymisestä

31.5.2018 5/C42213/2017

Olkiluoto 1 ja 2 –ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja ja komponenttivarastoa koskeva määräaikainen turvallisuusarvio

31.5.2018 2/C42213/2017

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluoto 1 ja 2 –ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvasta

26.10.2017 45/J42291/2017 FH1-projektin turvallisuuskulttuurin riippumaton arvio
4.2.2017 5/A42213/2015

Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta määräaikainen turvallisuusarvio

22.12.2016 3/G43JAA/2016 STUK on pyytänyt TVO:lta lisäselvitystä Olkiluoto 3:n primääripiirin pääkomponenttien valmistuksesta Le Creusot -tehtaalla
STUKin selvityspyyntö
15.2.2016 8/A43774/2015
12/A43774/2015
STUK hyväksyi Fortumin hakemuksen Loviisan ydinvoimalaitoksen kiinteytyslaitoksen tuotannollisen käyttötoiminnan aloittamiseksi.
STUKin päätös: Loviisan ydinvoimalaitoksen kiinteytyslaitoksen käyttöönottohakemus
8.12.2015 6/G43JAA/2015 STUK hyväksyi TVO:n Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadusta tekemän selvityksen.
STUKin päätös: Olkiluoto 3 selvitys primääripiirin pääkomponenttien materiaaliominaisuuksista
27.4.2015 2/G43JAA/2015 STUK on pyytänyt TVO:lta selvitystä Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadusta

STUKin selvityspyyntö Olkiluoto 3:n primääripiirin pääkomponenttien materiaaliominaisuuksista (1,22 megatavua)

12.2.2015

1/H42212/2013


1/H41401/2014

18/H42212/2014
1/H42212/2012

3/H42261/2014

1/H42241/2012

1/H42252/2015

1/H42253/2012

STUK antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi-ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta
STUKin lausunto Posivan rakentamislupahakemuksesta (474,08 kilotavua)
STUKin turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta (1,26 megatavua)
Ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto (129,4 kilotavua)
STUK hyväksyi Posivan selvityksen ydinlaitoksen rakentamisen laadunhallinnasta 24.6.2014 (430,08 kilotavua)
STUK hyväksyi Posivan suunnitelman ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä 12.12.2014 (1,4 megatavua)
STUK hyväksyi ehdotuksen Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen luokitusasiakirjaksi 10.2.2015 (3,91 megatavua)
STUK hyväksyi Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen alustavan turvallisuusselosteen 10.2.2015 (5,79 megatavua)
STUK hyväksyi turvallisuusperustelun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle Olkiluodossa 10.2.2015 (6,54 megatavua)
STUK hyväksyi Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnitteluvaiheen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin 10.2.2015 (806,45 kilotavua)

24.4.2014 1/J4221/2014

STUK antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa Fennovoiman YVA-selostuksesta
Säteilyturvakeskuksen lausunto Fennovoiman YVA-selostuksesta (3,12 megatavua)

10.4.2014 7/G43C00/2013

STUK hyväksyi OL3:n automaatiota koskevan kokonaissuunnitelman.
Päätös: OL3 - Automaatioarkkitehtuurin suunnitteluaineiston päivitys (903,13 kilotavua)

3.4.2014 3/H41501/2013
1/H41501/2012

STUK hyväksyi Posivan valmiusjärjestelyjen alustavan suunnitelman. Posiva toimitti suunnitelman STUKille hyväksyttäväksi rakentamislupahakemuksen yhteydessä.
Päätös Posivan valmiusjarjestelyjen alustavasta suunnitelmasta (927,31 kilotavua)

9.12.2013 9/H42212/2013

STUK hyväksyi Posivan päivittämän selvityksen STUKin valvontamahdollisuksien varmistamisesta Posivan ydinlaitosten rakentamisprojekstissa. STUKin hyväksyntään liittyy kaksi varausta.
Päätös - Selvitys STUKin valvontamahdollisuuksien varmistamisesta (1,01 megatavua)

21.11.2013 1/H42252/2013 STUK on tehnyt kattavuustarkastuksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupa-aineistolle.  STUK teki kattavuustarkastuksen ensimmäisen osan jo keväällä. Toisessa vaiheessa STUK tarkasti pitkäaikaisturvallisuutta koskevan aineiston kattavuuden.

Päätös Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen turvallisuusperustelun kattavuustarkastus (1,83 megatavua)

 

22.4.2013 2/H42241/2013 STUK teki viranomaisohjeiston edellyttämän kattavuustarkastuksen Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukselle.

Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen STUKille toimitetun aineiston kattavuustarkastus (6,55 megatavua)

15.3.2013 22/G43LBA/2012

STUK on hyväksynyt rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön päähöyrylinjan putkiosien lisätutkimukset.
OL3 - Päähöyryputkiston taottujen suorien putkien valmisteluaineisto, vastaus päätöksiin 3/G43LBA/2012 ja RT1703 (155,49 kilotavua)

14.6.2012 3/G43LBA/2012

STUK on hyväksynyt Eurajoen Olkiluodossa rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön päähöyrylinjan niin sanotut läpivientiputket. STUK kuitenkin edellyttää, että jo asennetun putkiston kunnon varmistamiseksi tehdään lisämittauksia.

30.12.2011

3/0600/2011

EU:n stressitestit ydinvoimalaitosten turvallisuudesta
31.10.2011

1/F42213/2010

VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöluvan uusiminen
STUKin saate ja lausunto tutkimusreaktorin käyttölupahakemuksesta (3,83 megatavua)

24.10.2011

2/C42259/2011

Olkiluoto 1, 2, 3 ja 4 - luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuminen
STUKin lisäselvityspyyntö (613,25 kilotavua)

4.8.2011 4/A42259/2011

Loviisa 1 ja 2 - luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuminen
STUKin lisäselvityspyyntö (1,91 megatavua)

27.5.2011   Olkiluoto 3 - varavoimadieselgeneraattoreiden (EDG) ja niiden apujärjestelmien ja laitteiden hankintaan kohdistuva tutkinta
21.3.2011 1/C4259/2011

Luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuminen suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla
Selvityspyyntö 1/C42259/2011 (751,06 kilotavua)

11.2.2011

1/G43jEC/2011

OL3 - Pääkiertopiiri ja paineistimen yhdyslinja - poikkeamaraportti
STUKin päätös 1/G43jEC/2011 (185,46 kilotavua)

8.10.2010 5/B43221/2009

Päätös Loviisa 2 -reaktoripainesäiliön käyttöluvan jatkamisesta (394,34 kilotavua)

31.5.2010

10/G43C00/2009
13/G43C00/2009
16/G43C00/2009
2/G43C00/2010

OL3 - Automaation yleiset suunnitteluvaatimukset ja arkkitehtuurisuunnittelu
Päätös OL 3 -automaatiosuunnittelusta (1,68 megatavua)

30.10.2009

C213/55

Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja koskeva määräaikainen turvallisuusarviointi C213/55 (1,87 megatavua)
20.10.2009

6/G43KAA/2009

Olkiluoto 3 - Reaktorirakennuksen turvallisuusjärjestelmien dieselvarmennetun välijäähdytysjärjestelmän 30KAA putkistoasennukset 6_G43KAA.pdf (368,43 kilotavua)

15.10.2009

4/G43KAA/2009

Olkiluoto 3 - Reaktorirakennuksen turvallisuusjärjestelmien dieselvarmennetun välijäähdytysjärjestelmän KAA putkistoasennukset
4_G43KAA.pdf (287,22 kilotavua)

31.7.2009 26/G34UJA/2009 Olkiluoto 3 - Reaktorin suojarakennuksen tiivistelevyn osien AS70 ja AS81 väliseen hitsiin W800 liittyvä toiminnallinen poikkeamaraportti TVO-NCR-2675

26_G43UJA_2009.pdf (95,37 kilotavua)

21.7.2009 G3233/139

Olkiluoto 3 - Pääkiertoputkiston raekokopoikkeamat
G3233_139.pdf (168,43 kilotavua)

18.6.2009 G332/74

Olkiluoto 3 - Automaation arkkitehtuuri
G332_74.pdf (163,54 kilotavua)

11.6.2009 1/G43JEC/2009

Olkiluoto 3 - Pääkiertoputkiston valmistus. Kuumahaarojen esivalmistushitseissä havaitut indikaatiot
1_G43JEC_2009.pdf (94,52 kilotavua)

8.5.2009 G3233/151 Olkiluoto 3 - Pääkiertoputkiston valmistus. Kuumahaarojen esivalmistushitseissä havaitut indikaatiot

G3233_151.pdf (52,05 kilotavua)

8.4.2009 Y255/3 Oletettujen onnettomuuksien huomioonottaminen uusissa ydinvoimalaitoksissa

Y255_3.pdf (162,43 kilotavua)

18.3.2009 G3263/88

Olkiluoto 3 - Reaktorin suojausjärjestelmä (PS)
G3263_88.pdf (724,37 kilotavua)

13.2.2009 G332/69

Olkiluoto 3 - Automaation arkkitehtuuri
G332_69.pdf (108,06 kilotavua)

22.1.2009

G29/151

Olkiluoto 3 - Työmaan turvallisuuskulttuurin kehittämistoimet
G29_151.pdf (515,93 kilotavua)

28.10.2008

G29/146

Olkiluoto 3 - Työmaan turvallisuuskulttuurin kehittämistoimet
G29_146.pdf (138,36 kilotavua)

15.10.2008 G3118/725 Olkiluoto 3 - Suojarakennuksen tiivistelevyn rakennesuunnitelman päivitys (Batch 1)

G3118_725.pdf (90,58 kilotavua)

10.10.2008

G3118/724

Olkiluoto 3 - Reaktorin suojarakennuksen tiivistelevyn osan AS81 polar-nosturin kannakkeiden hitsausluokkiin liittyvät poikkeamaraportit TVO-NCR-2307 ja TVO-NCR-2308
G3118_724.pdf (96,89 kilotavua)

29.8.2008 G29/142 Olkiluoto 3, RTO-ohjelman ulkopuolinen tarkastus - työmaan turvallisuuskulttuuri, Olkiluoto 26.-28.8.2008

G29_142.pdf (91,46 kilotavua)

2.7.2008 G332/55

Olkiluoto 3 - Automaation arkkitehtuuri (OL3 - I&C työpajakokous Erlangenissa)
G332_55.pdf (173,75 kilotavua)

4.7.2007 A213/73

Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköitä koskeva määräaikainen turvallisuusarviointi
Lausunto A213/73 (pdf)

25.11.2016 14/H42212/2016

Posivan rakentamisen aloitusvalmius, loppusijoituslaitos
Lausunto 14/H42212/2016 (pdf)

2.4.2019 STUK 2/F48401/2017

FiRin käytöstäpoistoon liittyvä lausunto ja turvallisuusarvio
Lausunto STUK 2/F48401/2017 (pdf)
Turvallisuusarvio 2/F48401/2017 (pdf)

31.5.2019 3/H42212/2019

Posivan rakentamisen aloitusvalmius, kapselointilaitos
Lausunto 3/H42212/2019 (pdf)

21.9.2020 STUK 5/C48111/2020

TVOn hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen YVA-ohjelmalausunto
Lausunto STUK 5/C48111/2020 (pdf)

16.4.2021 STUK 1/F48401/2021

FiRin käytöstäpoistoon liittyvä turvallisuusarvion ajantasaisuuden arviointi
Lausunto STUK 1/F48401/2021 (pdf)

8.7.2021 STUK 5/C48111/2021

TVOn hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen YVA-selostuslausunto
Lausunto STUK 5/C48111/2021 (pdf)

Olkiluoto 3:n käyttölupa (sivun lopussa)
26.3.2021 Tiedote

Olkiluoto 3:n latauslupa

Yhteyshenkilöt

Käynnissä olevat ydinvoimalaitokset/Tomi Routamo
Puhelin 09 759 88 577
Rakenteilla ja suunnitteilla olevat ydinvoimalaitokset/Tapani Virolainen
Puhelin 09 759 88 671
Kapselointi- ja loppusijoituslaitos/Kai Hämäläinen
Puhelin 09 759 88 667