STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

OL3 rakentamislupa

Teollisuuden Voima Oy allekirjoitti 18.12.2003 Framatome ANP:n ja Siemensin muodostaman konsortion kanssa sopimuksen noin 1600 MW:n painevesireaktorilaitoksen rakentamisesta. TVO rakentaa laitoksen Eurajoen Olkiluotoon. Ennen rakentamisen aloittamista TVO tarvitsi rakentamisluvan.

Lupahakemuksen piti täyttää ydinenergialainsäädännössä esitetyt vaatimukset. TVO toimitti rakentamislupahakemuksen KTM:lle 8.1.2004.

STUKille TVO toimitti rakentamislupaa varten ensimmäiset ydinenergia-asetuksen 35 § edellyttämät asiakirjat 8.1.2004. STUK aloitti asiakirjojen tarkastamisen välittömästi niiden saavuttua ja asiakirjoja täydennettiin kevään ja kesän aikana. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että esitetty laitos voidaan rakentaa suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi.

Tarkastuksen tuloksena STUK laati 21.1.2005 lausunnon ja sen liitteeksi turvallisuusarvion, jotka se luovutti kauppa- ja teollisuusministeriölle. Lausunnossaan STUK esittää, että Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) Eurajoen Olkiluotoon suunnitteleman ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämiselle ei ole turvallisuuteen liittyviä esteitä.

Valtioneuvosto myönsi laitokselle rakentamisluvan 17.2.2005.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö