STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupa

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupa

Posiva toimitti 28.12.2012 työ- ja elinkeinoministeriöön rakentamislupahakemuksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi. Posiva Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power & Heat Oy:n omistama yhtiö, joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Posiva on hakenut rakentamislupaa loppusijoitusratkaisulle, jossa käytetyt ydinpolttoaineniput kapseloitaisiin valurautakuparikapseleihin, jotka loppusijoitetaan bentoniittisaven ympäröiminä Olkiluodon kallioperään noin neljänsadan metrin syvyyteen rakennettaviin tiloihin.

Säteilyturvakeskuksen tehtävä oli tarkastaa Posivan hankkeen turvallisuus ja antaa rakentamislupahakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle turvallisuusarvio. STUK toimitti 11.2.2015 työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa ja turvallisuusarvionsa Posivan rakentamislupahakemuksesta. Turvallisuusarvio perustui lupahakemusaineiston tarkastukseen, jota tukivat Posivan organisaatioon ja toimintaan kohdistuneet tarkastukset sekä Posivan hankkeen pitkäaikaisen valvonnan perusteella tehdyt havainnot.

Turvallisuusarviossaan STUK toteaa, että Posivan suunnittelema käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. STUK kuitenkin edellyttää, että Posiva jatkaa ydinjätelaitoksen rakentamiseen, käyttöön ja pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvää suunnittelua ja selvitystyötä.

Suomen hallitus myönsi 12.11.2015 Posivalle luvan rakentaa Olkiluotoon kapselointi- ja loppusijoituslaitos käytetylle ydinpolttoaineelle. Ennen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoiminnan varsinaista aloitusta, täytyy kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle saada valtioneuvostolta vielä käyttölupa.