STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupa

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupa

Posiva toimitti 28.12.2012 työ- ja elinkeinoministeriöön valtioneuvostolle osoitetun rakentamislupahakemuksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi. Säteilyturvakeskuksen tehtävä oli tarkastaa Posivan hankkeen turvallisuus ja antaa rakentamislupahakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle turvallisuusarvio.

11.2.2015 STUK toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa ja turvallisuusarvionsa. Turvallisuusarvio perustuu lupahakemusaineiston tarkastukseen. Tarkastusta tukivat Posivan organisaatioon ja toimintaan kohdistuneet tarkastukset sekä Posivan hankkeen pitkäaikaisen valvonnan perusteella tehdyt havainnot.

Turvallisuusarviossaan STUK toteaa, että Posivan suunnittelema käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. STUK kuitenkin edellyttää, että Posiva jatkaa ydinjätelaitoksen rakentamiseen, käyttöön ja pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvää suunnittelua ja selvitystyötä.

Hankkeen käsittely jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtioneuvostossa, joka päättää myönnetäänkö rakentamislupa. Ennen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoiminnan varsinaista aloitusta, täytyy kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle saada valtioneuvostolta vielä käyttölupa, jota Posiva on arvioinut hakevansa vuoden 2021 lopussa.

Posiva Oy on Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power & Heat Oy:n omistama yhtiö, joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Posiva on hakenut rakentamislupaa loppusijoitusratkaisulle, jossa käytetyt ydinpolttoaineniput kapseloitaisiin valurautakuparikapseleihin, jotka loppusijoitetaan bentoniittisaven ympäröiminä Olkiluodon kallioperään noin neljänsadan metrin syvyyteen rakennettaviin tiloihin.