STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Määräaikaiset turvallisuusarvioinnit

Määräaikaiset turvallisuusarvioinnit

Käyttöluvan uusiminen edellyttää perusteellista turvallisuuden arviointia.

Mikäli käyttölupa annetaan pidemmäksi ajaksi kuin 10 vuotta, tehdään käyttölupajakson aikana määräaikainen turvallisuusarviointi.

Turvallisuusarviointi vastaa laajuudeltaan käyttöluvan uusinnan yhteydessä tehtävää arviointia. Arvioinneissa selvitetään laitoksen tilaa huomioiden erityisesti laitoksen ja sen laitteiden ja rakenteiden ikääntymisen vaikutus. Lisäksi arvioidaan laitosta käyttävän organisaation edellytyksiä laitoksen turvallisen käytön jatkamiselle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt