STUK osallistuu ydinlaitosten luvitukseen

STUK osallistuu ydinlaitosten luvitukseen

Ydinenergian käyttö ei ole sallittua ilman siihen myönnettyä lupaa.

Uudesta ydinlaitoshankkeesta luvan hakijan on ensin laadittava ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Tämän jälkeen se voi hakea periaatepäätöstä ja sen saatuaan rakentamislupaa sekä lopuksi käyttölupaa. STUKin tehtävänä on valvoa, että hankkeen turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja laatia lupaprosessin eri vaiheissa arviot ja lausunnot hankkeen turvallisuudesta.

Keskeiset lupavaiheet ydinlaitoksen elinkaaren aikana

Keskeiset lupavaiheet ydinvoimalaitoksen elinkaaren aikana

Luvitukseen osallistuvat tahot

Luvitukseen osallistuvat tahot