STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 6.6.2012: Euroopan ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä on arvioitu

Tiedote 6.6.2012: Euroopan ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä on arvioitu

6.6.2012

EU:n ydinvoimalaitosten turvajärjestelyihin liittyvä arvio on valmistunut. Siinä on käsitelty tahallisesta haitanteosta tai muusta laittomasta toiminnasta aiheutuvia uhkia. Arviossa korostetaan kansainvälistä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista. Suomessa on jo ryhdytty moniin arviointiraportin suosittelemiin toimenpiteisiin. Säteilyturvakeskus (STUK) ottaa suositukset myös huomioon, kun se viimeistelee ydinvoimalaitosohjeiden uudistusta.

Kun EU-maiden ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevat stressitestit käynnistettiin Fukushiman onnettomuuden jälkeen, päätettiin samalla rinnakkaisen, ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjä koskevan arvioinnin käynnistämisestä. Tätä työtä varten perustettiin EU:n neuvoston työryhmä (Ad Hoc Group on Nuclear Security, AHGNS). Työryhmä on nyt saanut työnsä päätökseen ja julkaissut loppuraporttinsa.

Ydinvoimalaitosten stressitesteissä keskityttiin tilanteisiin, joiden alkutapahtuma on maanjäristys, tulva tai äärimmäinen sääilmiö. AHGNS puolestaan arvioi tahallisesta haitanteosta tai muusta laittomasta toiminnasta aiheutuvia uhkia. Arviointi poikkeaa stressitesteistä siten, että siinä ei ole tehty ydinvoimalaitoskohtaisia selvityksiä.

Arvioinnin tavoitteena oli löytää ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä esittää keinoja parantaa yleisiä turvajärjestelyihin liittyviä käytäntöjä. Työryhmä käsitteli erityisesti viittä aihealuetta: tietoturvaa, ydinturvaa ja turvajärjestelyjä koskevia IAEA:n arviointeja, tahallisen lentokonetörmäyksen uhkaa, harjoituksia ja koulutusta sekä valmiustoiminnan suunnittelua niin, että huomioidaan sekä laitosten turvallisuustoiminnot että turvajärjestelyt.

Toukokuun lopussa valmistuneessa loppuraportissaan työryhmä listaa 32 hyvää käytäntöä, joita voidaan soveltaa kaikissa EU-maissa, sekä antaa suosituksia, joissa korostetaan IAEA:n periaatteiden huomioon ottamista sekä kansainvälistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä esimerkiksi ENSRAn piirissä (European Nuclear Security Regulators Association). Lisäksi raportissa esitetään suosituksia viidestä edellä mainitusta erityisaiheesta.

Suomessa on kiinnitetty huomiota oikeisiin asioihin

Suomessa on jo ryhdytty moniin loppuraportin mukaisiin toimenpiteisiin ydinturvan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Esimerkiksi ydinturvaa ja turvajärjestelyjä koskeva IAEA:n IPPAS-arviointi järjestettiin Suomessa vuonna 2009 ja seuranta-arviointi huhtikuussa 2012. Suomi myös tekee esimerkiksi Ruotsin, Saksan ja Ranskan viranomaisten kanssa aktiivista kahdenvälistä yhteistyötä. Lisäksi STUKissa on panostettu tietoturvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen koskien ydinenergian käyttöä.

Loppuraportissa esitetyt hyvät käytännöt huomioidaan valmistumisvaiheessa olevissa uusissa ydinvoimalaitosohjeissa. Myös erityisaiheita koskevat suositukset arvioidaan.

”Suomessa on kiinnitetty huomiota oikeisiin asioihin, silti parannettavaa yhä löytyy. Nyt valmistunut loppuraportti antaa hyviä suuntaviivoja ydinturvan jatkuvalle kehittämiselle”, toteaa johtaja Lasse Reiman STUKista.

Loppuraportti:
Report of the Ad hoc Group on Nuclear Security (pdf)

Lisätietoja:

Johtaja Lasse Reiman, puh. (09) 759 88 379
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215