STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 31.10.2011: Voimayhtiöiden stressitestiselvitykset valmistuivat

Tiedote 31.10.2011: Voimayhtiöiden stressitestiselvitykset valmistuivat

31.10.2011

STUK on saanut tänään Teollisuuden Voima Oyj:ltä ja Fortum Power and Heat Oy:ltä EU:n niin sanottujen ydinvoimalaitosten stressitesteihin liittyvät lopulliset selvitykset. Niissä voimayhtiöt selvittävät, kuinka Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset selviytyvät poikkeuksellisista ulkoisista tapahtumista ja muista tilanteista, joihin liittyy useiden turvallisuusjärjestelmien samanaikainen toimintakyvyn menetys.

STUK laatii selvitysten pohjalta kansallisen loppuraportin vuoden loppuun mennessä. Alkuvuonna 2012 kansallisia raportteja arvioidaan erikseen koottavassa arviointiryhmässä, jossa on edustus myös Euroopan komissiosta. Arviointityö valmistuu 30.4.2012 mennessä.

Testien tekemisestä päätti Eurooppa-neuvosto 25.3.2011. Päätöksen mukaan kaikkien EU:n alueella olevien ydinvoimalaitosten turvallisuus on arvioitava kattavasti stressitestein.

TVO:n ja Fortumin tiedotteet ovat luettavissa niiden omilla internetsivuilla.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577