STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 15.9.2011: EU:n stressitestien kansallinen edistymisraportti valmistui

Tiedote 15.9.2011: EU:n stressitestien kansallinen edistymisraportti valmistui

15.9.2011

Säteilyturvakeskuksen (STUK) kokoama kansallinen edistymisraportti EU:n stressitesteistä Suomen ydinvoimalaitoksissa valmistui:

European Stress Tests for Nuclear Power Plants, National Progress Report (September 15, 2011) (pdf)

Luvanhaltijoiden tulee toimittaa stressitesteihin liittyvät lopulliset selvitykset STUKille 31.10.2011 mennessä. Tämän jälkeen STUK laatii selvitysten pohjalta kansallisen loppuraportin, jonka määräaika on vuoden lopussa.

Edistymisraportissa on käsitelty yleisluontoisesti asioita, joita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kansallisessa loppuraportissa. Edistymisraportissa esitetään myös alustavia havaintoja mahdollisuuksista parantaa laitosten turvallisuutta äärimmäisiä luonnonilmiöitä ja muita erittäin harvinaisia tapahtumia vastaan. STUK esittää oman arvionsa stressitesteissä käsitellyistä asioista osana kansallista loppuraporttia.

Alkuvuonna 2012 kansallisia raportteja arvioidaan erikseen koottavissa arviointiryhmissä, joiden työ valmistuu 30.4.2012 mennessä.

Eurooppa-neuvosto päätti 25.3.2011 Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena, että kaikkien EU:n alueella olevien ydinvoimalaitosten turvallisuus on arvioitava stressitestein (katso myös STUKin uutinen 1.6.2011: EU:n stressitestit käyntiin Olkiluodossa ja Loviisassa). Selvityksissä tulee painottaa myös niitä näkökohtia, jotka STUK on jo esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 16.5.2011 antamassaan selvityksessä. Selvitys on kokonaisuudessaan STUKin internetsivuilla.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210