STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 1.6.2011: EU:n stressitestit käyntiin Olkiluodossa ja Loviisassa

Tiedote 1.6.2011: EU:n stressitestit käyntiin Olkiluodossa ja Loviisassa

1.6.2011

Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena Eurooppa-neuvosto päätti 25.3.2011, että kaikkien EU:n alueella olevien ydinvoimalaitosten turvallisuus on arvioitava kattavasti stressitestein. Päätöksen mukaisesti Säteilyturvakeskus (STUK) pyytää Teollisuuden Voima Oyj:tä ja Fortum Power and Heat Oy:tä selvittämään, miten niiden käyvät laitokset ja rakenteilla oleva Olkiluoto 3 selviäisivät poikkeuksellisista ulkoisista tapahtumista ja muista tilanteista, joihin liittyy useiden turvallisuusjärjestelmien samanaikainen toimintakyvyn menetys.

Selvitykset laaditaan Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyöelimien ENSREGin (European Nuclear Safety Regulators Group) ja WENRAn (Western European Nuclear Regulators Association) ohjeiden mukaisesti. Lisäksi selvityksissä tulee painottaa niitä näkökohtia, jotka STUK esitti työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 16.5.2011 antamassaan selvityksessä.

Luvanhaltijoiden tulee toimittaa stressitesteihin liittyvät lopulliset selvitykset STUKille 31.10.2011 mennessä. Tämän jälkeen STUK laatii selvitysten pohjalta kansallisen loppuraportin, jonka määräaika on vuoden lopussa. Alkuvuonna 2012 kansallisia raportteja arvioidaan erikseen koottavassa arviointiryhmässä, jossa on edustus myös Euroopan komissiosta. Arviointityö valmistuu 30.4.2012 mennessä.

Selvityspyyntö 1.6.2011: EU:n stressitestit käyville ja rakenteilla oleville ydinvoimalaitoksille (pdf)

STUKin TEMille 16.5.2011 antama selvitys varautumisesta ulkoisiin tapahtumiin suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla (pdf)

ENSREG: EU:n stressitestiohjeet (pdf)

Lisätietoja:

Johtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210