STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Euroopan ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinta

Euroopan ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinta

Euroopan unionin ydinturvallisuusdirektiivi edellyttää, että jäsenmaat tekevät kuuden vuoden välein vertaisarviointeja ydinvoimalaitosten turvallisuudesta. Vaatimus vertaisarvioinneista lisättiin direktiiviin vuonna 2014.

EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä ENSREG päätti heinäkuussa 2015, että ensimmäinen vertaisarviointi koskee ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallintaa. Ikääntymisen hallinnalla varmistetaan, että ydinvoimalaitosten järjestelmät, rakenteet ja laitteet säilyttävät toimintakykynsä normaalin käytön aikana ja mahdollisissa häiriötilanteissa. Vertaisarvioinnilla selvitetään, miten ikääntymisen hallinta on toteutettu eri maissa ja mitä hyviä käytäntöjä on jaettavissa osallistujamaiden kesken. STUK vastaa Suomen osallistumisesta vertaisarviointiin.

Ikääntymisen hallinnan arviointi aloitettiin vuonna 2017 ja sen tekemiseen osallistuu 16 EU-maata sekä Norja, Sveitsi ja Ukraina. Kansalliset selvitykset valmistuivat vuoden 2017 loppuun mennessä ja julkaistiin ENSREGin internetsivulla kommentointia varten. Määräaika jäsenmaiden vastaamiselle ohjelmista esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin oli 25.4.2018. ENSREG järjesti Brysselissä 3.5.2018 julkisen keskustelutilaisuuden.

Vertaisarvioinnin ja raporttien viimeistelyn jälkeen materiaali annetaan uudelleen julkisesti kommentoitavaksi ja syys- tai lokakuussa 2018 ENSREG järjestää toisen julkisen tilaisuuden, jossa tulokset esitellään.

ENSREGin internetsivut  
ENSREG järjesti Brysselissä 3.5.2018 julkisen keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuuden esitysaineistot
Ajankohta  
2014 EU:n ydinturvallisuusdirektiiviin lisäys kuuden vuoden välein tehtävistä ydinvoimalaitosten vertaisarvioinneista
Helmikuu 2017 ENSREG aloitti ikääntymisen hallinnan vertaisarvioinnin (pdf)
Joulukuu 2017

Ikääntymisen hallinnan maaraportit valmistuivat

Suomen maaraportti (pdf)

Tammi-huhtikuu 2018 Maaraporttien kommentointi ja vastaukset kysymyksiin
3.5.2018 Julkinen keskustelutilaisuus maaraporteista (esitysaineistot)
14.-18.5.2018 Vertaisarviointi Luxemburgissa
Kesäkuu 2018 Vertaisarvioinnin tulosten yhteenveto