STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Euroopan ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinta

Euroopan ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinta

Euroopan unionin ydinturvallisuusdirektiivi edellyttää, että jäsenmaat tekevät kuuden vuoden välein vertaisarviointeja ydinvoimalaitosten turvallisuudesta. Vaatimus vertaisarvioinneista lisättiin direktiiviin vuonna 2014.

EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä ENSREG päätti heinäkuussa 2015, että ensimmäinen vertaisarviointi koskee ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallintaa. Ikääntymisen hallinnalla varmistetaan, että ydinvoimalaitosten järjestelmät, rakenteet ja laitteet säilyttävät toimintakykynsä normaalin käytön aikana ja mahdollisissa häiriötilanteissa. Vertaisarvioinnilla selvitetään, miten ikääntymisen hallinta on toteutettu eri maissa ja mitä hyviä käytäntöjä on jaettavissa osallistujamaiden kesken. STUK vastaa Suomen osallistumisesta vertaisarviointiin.

Ikääntymisen hallinnan arviointi aloitettiin vuonna 2017 ja sen tekemiseen osallistuu 16 EU-maata sekä Norja, Sveitsi ja Ukraina. Kansalliset selvitykset valmistuivat vuoden 2017 loppuun mennessä ja julkaistiin ENSREGin internetsivulla kommentointia varten. Määräaika jäsenmaiden vastaamiselle ohjelmista esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin oli huhtikuun lopussa 2018. ENSREG järjesti Brysselissä toukokuussa 2018 viikon mittaisen työpajan, jossa keskusteltiin kansallisten selvitys tuloksista ja maaraportteihin kohdistuneista kysymyksistä ja niiden vastauksista. ENSREG järjesti myös kaksi julkista keskustelutilaisuutta Brysselissä.