Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinturvallisuusvalvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset, ydinmateriaalit ja ydinjätteet. Valvonnan perusta on ydinenergialaki (990/87). STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Suomessa on kahdessa ydinvoimalaitoksessa neljä ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluotoon sekä Suomeen suunnitteilla olevat uudet ydinvoimalaitoshankkeet. Lisäksi STUK valvoo Espoon Otaniemessä sijaitsevaa VTT:n tutkimusreaktoria ja sen käytöstäpoistoa.

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ydinjätehuollon valvonnan piiriin kuuluvat matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittely, varastointi ja loppusijoitus, käytetyn polttoaineen käsittely, välivarastointi ja loppusijoituksen valmistelu sekä ydinlaitosten käytöstä poisto.

ajankohtaista ydinturvallisuudesta ajankohtaista ydinturvallisuudesta

Irma hurrikaani ei aiheuta normaalioloista poikkeavaa seurantatoimintaa STUKissa

Irma hurrikaani ei aiheuta normaalioloista poikkeavaa seurantatoimintaa STUKissa

9.9.2017 klo 11:48
Verkkouutinen

Yhdysvaltojen ydinturvallisuusviranomainen NRC kertoi 7. syyskuuta verkkosivuillaan, että hurrikaani Irman ennustetaan kulkevan myös Floridan eteläosassa sijaitsevien Turkey point ja St. Lucie ydinvoimalaitosalueiden läpi. Sen lisäksi, että kyseiset laitokset ovat suunniteltuja kestämään rajuja sääolosuhteita sekä viranomainen että voimayhtiö Florida Power & Light valmistautuvat tilanteenhoitoon ennaltasuunnitelluin toimenpitein, jotka tehdään kun laitosalueelle kohdistuu poikkeuksellisia olosuhteita. NRC kertoo olleensa myös yhteydessä niihin tahoihin, jotka vastaavat radioaktiivisten aineiden turvallisuudesta sekä Puerto-Ricossa että muissa mahdollisesti myrskytuhoja kärsivissä osavaltioissa. Valmistautuminen siihen, että myrsky saattaa kulkea myös muiden kuin edellä mainittujen voimalaitosalueiden läpi on aloitettu.

Julkaisemme tämän verkkouutisen, koska aihe on noussut uutiseksi myös suomalaisessa mediassa, ja halusimme jakaa tietomme tilanteesta. Myrsky ei ole aiheuttanut normaalioloista poikkeavaa seurantatoimintaa Säteilyturvakeskuksessa.

Florida Power & Light on arvioinut että Turkey point ja St. Lucie laitosten toiminta ajetaan alas lauantaina 9. syyskuuta. Turvallisuuden takaamiseksi laitoksissa on muun muassa varmistuttu siitä että tarvittava henkilöstö on käytettävissä laitosalueella ympäri vuorokauden vaikka tieyhteydet menetettäisiin. Lisäksi alueilta on poistettu kaikki irtotavara ja varmistettu että laitoksien polttoaineen jäähdytys pystytään hoitamaan myös varadieselgeneraattoreilla, jos laitosalueelle sähköä tuovat voimajohdot menetettäisiin myrskyn takia. Laitokset alkavat tuottaa sähköä uudelleen vasta myrskyn jälkeen, kun on varmistuttu siitä että kaikki laitteet ja järjestelmät toimivat oikein.  

Syyskuun 8. päivä ydinturvallisuusviranomainen NRC kertoi käynnistäneensä Atlantassa ympäri vuorokauden toimivan valmiuskeskuksen, josta tilannetta seurataan esimerkiksi yhteydenpidolla voimayhtiöön, laitoksilla työskenteleviin viranomaisen omiin paikallistarkastajiin sekä pelastusviranomaisiin.

NRC kertoi verkkosivuillaan, että 25 vuotta sitten hirmumyrskyluokkaa 5 ollut Andrew kulki Turkey Pointin laitosalueen läpi. Tuolloin laitoksen rakenteita vaurioitui ja laitosalueelle sähköä tuovat voimalinjat menetettiin. Tapahtumista huolimatta turvallisuusjärjestelmät toimivat kuitenkin siten, että laitoksen turvallisuudesta pystyttiin huolehtimaan. NRC toteaa, että sekä hirmumyrsky Andrew että muut viimeisen yli 20 vuoden aikana olleet vaativat luonnonolosuhteet ovat antaneet runsaasti tietotaitoa toimia nyt hurrikaanin aikana odotettavissa tilanteissa.  

NRC kertoo tilanteen kehittymisestä sekä omasta toiminnastaan blogissa.

Lisäys 11.9.2017

Lauantaina 9. syyskuuta Florida Power and Light kertoi, että Turkey pointin kahdesta reaktorista vain toinen ajettiin alas. Koska hurrikaani Irman reitti muuttui ei St. Lucien reaktoreiden sulkemiseen ollut enää tarvetta.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
11.9.2017 klo 11:46
Jaa tämä sivu

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt