Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Toisinaan riittää ilmoitus, toisinaan tarvitaan STUKin päätös ennen kuin toiminnan voi aloittaa tai sitä voi jatkaa

jos-pelkka-ilmoitus-ei-riita-taytyy-odottaa-stukin-paatosta-ennen-toiminnan-aloittamista

Uudet säteilysäännökset edellyttävät, että ilmoituksella kerrottavat turvallisuuslupaa koskevat muutokset ja muutokset, jotka vaativat STUKin päätöksen, erotetaan entistä selvemmin toisistaan. Päätöstä on aina haettava etukäteen eikä toimintoa saa aloittaa ennen päätöstä. Joissain tapauksissa näin toimiessa voi esim. täyttyä säteilyrikkomuksen tunnusmerkit.

STUKin päätös tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja tai säteilyturvallisuusvastaava vaihtuu. Päätöstä pitää hakea STUKilta myös ennen kuin toiminta siirretään uuteen paikkaan tai toiminnanharjoittaja ottaa käyttöön itselleen uuden tyyppisen säteilylähteen, tai jos sen käytönaikainen säteilyturvallisuus edellyttää muutoksia rakenteellisiin suojauksiin tai käyttöpaikkaan liittyviin järjestelyihin.

Ilmoituksen tekeminen STUKille riittää, jos toiminnanharjoittajan yhteystiedot muuttuvat, säteilyn käytöstä luovutaan tai säteilylähde tai –laite poistetaan käytöstä. Ilmoitus riittää siinäkin tapauksessa, että uusi käyttöön otettava säteilylähde on vastaava kuin toiminnanharjoittajalla on jo ollut käytössä, eikä säteilysuojausjärjestelyihin tai rakenteellisiin suojauksiin tarvitse tehdä muutoksia.

Ilmoitus on tehtävä STUKille viimeistään kahden viikon kuluessa muutoksen toteuttamisesta.
Ennakkoon haettavat muutokset ja ilmoitukset on eritelty ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) 25 § ja 26 §:ssä.
Hakemus- ja ilmoituslomakkeet löytyvät tuttuun tapaan STUKin verkkosivuilta:
https://www.stuk.fi/lomakkeet

 

Uutiskirjeet säteilyn käyttäjille