STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Solariumien valvonta

Solariumien valvonta

Solariumin käyttö on kiellettyä alle 18-vuotiailta. Säteilylain mukaan lisäksi jokaisessa solariumpaikassa on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka on aina läsnä, kun solariumlaitteita käytetään. Näin ollen valvomattomat solariumit ovat Suomessa lainvastaisia.

Toiminnanharjoittaja vastaa solariumin käytön turvallisuudesta. Solariumlaitteet tulee olla sijoitettu tai niiden käyttö tulee olla järjestetty siten, että asiakas ei voi käyttää solariumlaitetta henkilökunnan sitä huomaamatta. Tämä määräys koskee kaikkia solariumpaikkoja mukaan lukien uimahallit ja kuntosalit. Käyttöpaikalla tulee olla toiminnanharjoittajan nimeämä ja asianmukaisesti perehdytetty 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tarvittaessa tarkastaa nuoren henkilön iän ja valvoo, ettei alle 18-vuotias pääse käyttämään solariumlaitetta.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että solariumlaitteiden välittömässä läheisyydessä ovat laitteen käyttö- ja säteilyturvallisuusohjeet. Säteilyturvakeskuksen juliste ”Solariumin ikäraja on 18 vuotta” kattaa säteilyturvallisuuteen liittyvät ohjeet. Kirjallisista ohjeista huolimatta vastuuhenkilön tulisi opastaa asiakasta solariumlaitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön varsinkin ensimmäisillä käyttökerroilla.

Solariumpalveluista aiheutuvan terveyshaitan ehkäisemisestä säädetään säteilylaissa. Kaupallisia solariumpalveluja ei saa tarjota terveyshaittaa aiheuttavalla tavalla ja solariumlaitteiden tulee pysyä Säteilyturvakeskuksen määräyksessä säädettyjen solariumin UV-säteilyn enimmäisarvojen rajoissa. Toiminnanharjoittajan huolehtimisvelvollisuuksiin kuuluu, että asiakas suojaa silmänsä solariumin käytön aikana ja että silmiensuojaimia on saatavilla käyttöpaikalla.

Säteilyturvakeskus valvoo solariumlaitteiden ja niiden käytön turvallisuutta säteilylain nojalla. Pääasiallisena valvontamuotona ovat käyttöpaikalle tehtävät tarkastukset, joita voidaan tehdä pistokoeluonteisesti ennalta ilmoittamatta.

Kuntien terveydensuojeluviranomaisten solariumtarkastukset

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset voivat tehdä solariumtarkastuksia terveydensuojelulain mukaisilla valvontakäynneillä. Terveydensuojeluviranomaiset toimittavat tiedot Säteilyturvakeskuksen päätettäviksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tiedot toimitetaan STUKin lomakepalvelussa olevalla Terveydensuojeluviranomaisen solariumtarkastus käyttöpaikalla -lomakkeella. Ohjeita solariumtarkastuksen tekemiseen ja lomakkeen täyttämiseen (pdf).