Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Valtaosa turvallisuusarvioista on vahvistettu

Säteilylaissa 859/2018 säteilytoimintaa harjoittavia edellytetään laatimaan säteilytoiminnan turvallisuusarvio ja lähettämään se STUKin vahvistettavaksi. Turvallisuusarvion laatimiseen annettiin säteilylaissa siirtymäaika 18 kk, joka umpeutui kesäkuussa 2020. Turvallisuusarviossa toiminnanharjoittaja tunnistaa toiminnassaan olennaiset säteilyn käyttöön liittyvät riskitekijät ja kuvaa menettelyt, joilla riskejä minimoidaan.

Tähän mennessä lähes kaikki (96 %) terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilyn käytön luvanhaltijat ovat lähettäneet turvallisuusarvion STUKin vahvistettavaksi ja turvallisuusarvioista neljä viidennestä on vahvistettu (80 %).

STUKin vastaanottamat turvallisuusarviot ovat olleet pääsääntöisesti huolellisesti laadittuja ja niissä on otettu huomioon keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat näkökohdat. Turvallisuusarvioissa olevien puutteiden merkittävyyttä STUK on arvioinut tapauskohtaisesti toiminnan laajuudesta ja laadusta riippuen. Tyypillisiä puutteita turvallisuusarvioissa ovat olleet epäjohdonmukainen säteilyaltistuksen luokittelu, puuttuvat annosrajoitukset ja puutteellisesti kuvatut menettelyt säteilyturvallisuuden varmistamiseksi ja säteilysuojelun optimoimiseksi.

Turvallisuusarvion tarkoituksena on ollut antaa toiminnanharjoittajille työkalu toiminnan itsearviointiin ja auttamaan keskeisten säteilyturvallisuusnäkökohtien huomioimisessa. STUKin strategian mukaisesti valvontaa kohdennetaan riskitietoisesti. Toiminnanharjoittajien tekemät turvallisuusarviot ovat osana ohjaamassa STUKin valvontaa.