Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Muistakaa tehdä turvallisuuslupia koskevat hakemukset ja ilmoitukset ajallaan

Valvontamaksun perusteista säädetään säteilylain 189 §:ssä ja tarkemmat yksikköhinnat määräytyvät lain liitteiden mukaisesti. Valvontamaksu määrätään vuosittain, ja maksuvelvollisuus alkaa aina seuraavan vuoden alusta, kun toiminnanharjoittajan toiminnassa tapahtuu maksuvelvollisuuteen vaikuttava muutos. Toisaalta maksuvelvollisuus määräytyy vuodenvaihteen tilanteen mukaan, eli vuoden aikana poistetusta säteilytoiminnasta tai säteilylähteestä peritään valvontamaksu kyseisen vuoden osalta.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä STUKin tiedot ajan tasalla turvallisuuslupansa osalta säteilylain 52 §:ssä ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella. Ilmoitus toiminnan muutoksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa ja hakemus toiminnan olennaisesta muuttamisesta tulee tehdä etukäteen. Perusteet sille, mikä turvallisuuslupaan tehtävä muutos vaatii hakemuksen ja mistä voi tehdä ilmoituksen löytyvät  VNa (1034/2018) 25 ja 26 §:stä.

Säteilylain 191 §:n mukaan toiminnanharjoittajalta peritään perimättä jäänyt valvontamaksu tai sen osa 50 prosentilla korotettuna, jos turvallisuuslupaa edellyttävää toimintaa on harjoitettu ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa.

Valvontamaksu peritään kokonaisuudessaan korotettuna, jos se on jäänyt kokonaan perimättä. Jos valvontamaksusta on jäänyt perimättä vain osa, niin tällöin vain kyseinen osa peritään korotettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että korotettu valvontamaksu peritään myös silloin, jos toiminnanharjoittajalla on turvallisuuslupa, mutta lupa ei kata turvallisuuslupaa edellyttävää toimintaa kokonaisuudessaan tai kaikkia turvallisuuslupaa edellyttäviä säteilylähteitä. Korotetulta valvontamaksulta voi välttyä, kun hoitaa luvan muutoksiin liittyvät hakemukset ja ilmoitukset ajallaan!

STUKin turvallisuusluparekisteritietojen mukaan terveydenhuollon toimijoilla turvallisuusluvissaan olevista umpilähteistä neljännes alittaa säteilylähdekohtaisen vapaarajan. Luvanhaltijoiden kannattaa poistaa säteilylähdekohtaisen vapaarajan alittavat umpilähteet turvallisuus¬luvastaan ennen vuodenvaihdetta seuraavan vuoden valvontamaksun välttämiseksi. Turvallisuusluvasta kannattaa poistaa myös muut umpilähteet ja röntgenlaitteet, joille ei enää ole tarvetta.

Linkit:

Säteilylaki (859/2018)

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018)

STUKin lomakesivu