Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUK siirtyi maaliskuussa lähes täysin etätöihin koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Terveydenhuollon säteilyn käytön osalta keväällä tehtiin vain yksittäisiä sädehoitokiihdyttimen käyttöönottotarkastuksia paikan päällä, kaikki muut viranomaistehtävät hoidettiin käytännössä etätöinä.

Koronavirustilanteen rauhoituttua kesän ja alkusyksyn aikana pystyimme jonkin verran myös muita tarkastuksia käyttöpaikoille, mutta myös käyttöpaikkatarkastuksia on tehty etätöinä ja tämä on uusi, koronatilanteen aikana kehitetty tarkastustapa.

Olemme saaneet etätarkastuksista itse myönteisiä kokemuksia myönteistä palautetta tarkastettavilta. Etätarkastukset jäänevt yhdeksi tarkastustavaksi myös uuden normaalin koittaessa koronan eiheuttaman tilanteen väistyttyä.

Säteilylainsäädännön muutokseen liittyvä viimeinenkin siirtymäsäännös umpeutui 15.6.2020, mihin mennessä jokaisen toiminnanharjoittajan tuli toimittaa säteilytoiminnan turvallisuusarvio STUKiin vahvistettavaksi.

Turvallisuusarvioita kirjattiinkin STUKiin saapuneiksi keväällä ja alkukesällä kiihtyvällä tahdilla. Määrällisesti turvallisuusarvioista on tähän mennessä saatu suurin osa vahvistettua, mutta paljon on vielä työtä jäljellä.

Koska paperiasiointi saattaa viedä tässä tilanteessa normaalia pitemmän ajan STUK kannustaa valvonta-asiakkaita asioimaan verkossa ja käyttämään esimerkiksi Formbox lomakepalvelua. STUK pyrkii erityisesti turvaamaan sellaisiin lupavaatimuksiin liittyvien asioiden käsittelyt, jotka viivästyessään estäisivät toiminnanharjoittajien toiminnan.
Näitä ovat muun muassa uudet luvat ja ennakkoon haettavat lupamuutokset.

Vuodelle 2020 oli suunniteltu useampia neuvottelupäiviä säteilyn käytön ammattilaisten kanssa, mutta ne jouduttiin valitettavasti peruuttamaan.
Koska edelleen on epävarmaa, milloin tilanne on sellainen, että neuvottelupäiviä voidaan pitää, on etsittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta hyvä keskusteluyhteys STUKin ja toiminnanharjoittajien välillä säilyy.

STUK onkin järjestänyt tänä vuonna isotooppilääketieteen toiminnanharjoittajille kaksi webinaaria ajankohtaisista teemoista. Tätä käytäntöä on tarkoitus laajentaa myös muille säteilyn käytön aloille vuonna 2021.

Toivommekin uutiskirjeen lukijoilta ehdotuksia webinaareissa käsiteltävistä aiheista. Näitä voit antaa osallistumalla oheiseen kyselyyn alla olevasta linkistä.

Tästä linkistä pääset kyselyyn