Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Kolmanneksen eroja pienten kohteiden PET-kuvantamisessa

Säteilyturvakeskus on yhdessä suomalaisten PET-kuvantajien kanssa selvittänyt eroja kvantitatiivissa PET-kuvissa. Meneillään olevan tutkimuksen tuloksia esiteltiin Euroopan isotooppilääketieteen järjestön (EANM) konferenssissa lokakuussa. Alustavien tulosten mukaan pienten kohteiden kuvantamisessa kuvista määritetyt aktiivisuuskonsentraatiot voivat vaihdella noin kolmanneksella.

Tutkimusaineisto kerättiin mittaamalla NEMA-2018 IQ -fantomi kussakin yksikössä. Kuvauksissa käytettiin kaikille yhteistä ja yksikön omaa protokollaa. Yhteensä kuvattiin neljällätoista eri laitteella kaksikymmentä kertaa kullakin. Tuloksista määritettiin aktiivisuuskonsentraatioiden huippu-, keski- ja maksimiarvot. Tulosten perusteella huippuarvo muita parempi aktiivisuuskonsentraation mitta.

Säteilyturvakeskus julkaisee aiheesta tiiviin selvityksen omassa julkaisusarjassaan. Lisäksi aiheesta tekeillä on tieteellinen artikkeli sairaaloiden ja säteilyturvakeskuksen yhteistyönä.