Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Radiologisten tutkimusten kokonaismäärässä pieni nousu vuodesta 2015

Suomessa tehtiin 6,0 miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.  STUKin kokoamien tietojen mukaan tehtiin lisäksi1,1 miljoonaa magneetti- ja ultraäänitutkimusta ja -toimenpidettä.

Radiologisten tutkimusten määrää on seurattu vuodesta 1984 asti ja tänä aikana muiden kuin hammasröntgentutkimusten kokonaismäärä on laskenut noin viidenneksen. Viime vuosien aikana röntgentoimenpiteet, TT-tutkimukset ja hammastutkimukset ovat lisääntyneet samalla kun tavanomaisten röntgentutkimusten ja varjoainetutkimusten määrä on vähentynyt. Vuoteen 2015 verrattuna tutkimusten kokonaismäärä kasvoi vähän.

Säteilylaissa on säädetty STUKin tehtäväksi koota ja julkaista valtakunnalliset arviot säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvista säteilyaltistuksista ja niiden kehittymisestä. Keräyksessä noudatetaan Suomen Kuntaliiton luokitusta radiologisille tutkimuksille ja toimenpiteille. Tutkimusmäärien kerääminen ja tutkimusmääristä tehtävät koonnit ja raportit ovat mahdollisia vain toiminnanharjoittajien tekemien tutkimusmääräilmoitusten ansiosta.

Vuonna 2018 TT-tutkimuksia tehtiin 28 prosenttia ja KKTT-tutkimuksia 57 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kasvua oli erityisesti yleisimmissä tutkimustyypeissä, pään, vatsan ja vartalon TT-tutkimuksissa sekä hampaiden ja sinusten KKTT-tutkimuksissa. Verisuonten tutkimukset ovat lisääntyneet 2010-luvulta merkittävästi. Verisuonten varjoainetutkimukset läpivalaisussa, TT-varjoainetutkimukset ja verisuonten magneettitutkimukset yhteenlaskettuna kasvu on lähestulkoon yhtä voimakasta kuin TT-tutkimuksissa. Tavanomaisten röntgen- ja varjoainetutkimusten määrä on ollut tasaisessa laskussa jo pitkään. Lannerangan kuvaukset vähentyivät noin neljänneksen vuodesta 2015. Hammasröntgentutkimusten määrän kehitys poikkeaa yleisestä trendistä, niiden määrä kasvoi merkittävästi vuodesta 2015.

Vuonna 2018 tavanomaisten röntgentutkimusten ja varjoainetutkimusten yhteenlaskettu suhteellinen osuus kaikista röntgentutkimuksista oli 88,3 prosenttia, TT-tutkimusten 9,5 prosenttia, läpivalaisu- tai TT-ohjattujen toimenpiteiden 0,9 prosenttia, KKTT-tutkimusten 0,7 prosenttia ja verisuonten varjoainetutkimusten 0,6 prosenttia.

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtiin 1 081 röntgentutkimusta ja -toimenpidettä tuhatta asukasta kohden. Näistä hammasröntgentutkimuksia oli 409 kpl, natiiviröntgentutkimuksia 542 kpl, TT-tutkimuksia 103 kpl ja verisuonten varjoainetutkimuksia 6,9 kpl.

Lapsille tehtiin yhteensä 445 000 röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018. Lapsille tehtyjen tutkimusten ja toimenpiteiden osuus kaikista vuoden 2018 tutkimuksista oli 7,5 prosenttia.

Modaliteettikohtaiset muutokset tutkimusmäärissä olivat pääsääntöisesti samanlaisia kuin kaikissa ikäryhmissä yhteenlaskettuna havaitut muutokset. Lasten TT-tutkimukset ovat kääntyneet kasvuun aiemman laskevan trendin sijaan ja erityisesti nuorten (13–16-vuotiaiden) TT-tutkimukset lisääntyivät. Lasten osuus kaikista natiiviröntgentutkimuksista- ja varjoainetutkimuksista oli 6,3 prosenttia, hammasröntgentutkimuksista 10,8 prosenttia, TT-tutkimuksista 1,1 prosenttia ja verisuonten varjoainetutkimuksista 0,8 prosenttia.  

Tarkemmat tiedot raportissa STUK-B 242 (Julkari).

Uutiskirjeet säteilyn käyttäjille