Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Turvallisuusarvioissa on varauduttava säteilyturvallisuuspoikkeamiin

Turvallisuusarviossa on varauduttava säteilyturvallisuuspoikkeamiin

Yksi säteilylain uudistuksen tuomista suurimmista muutoksista oli velvoite laatia turvallisuusarvio, jonka STUK vahvistaa. Siirtymäaika turvallisuusarvion laatimiseksi loppui 15.6.2020. Siirtymäajan aikana STUKiin toimitettujen turvallisuusarvioiden vahvistaminen oli maksutonta. Säteilyturvakeskuksessa onkin viime syksyn ja talven aikana käsitelty suuri määrä terveydenhuollon turvallisuusarvioita.

Turvallisuusarviossa pitää säteilylain 26 pykälän mukaan muun muassa tunnistaa toiminnasta koituvat säteilyaltistukset, kun otetaan säteilyturvallisuuspoikkeamat huomioon. Turvallisuusarviossa on myös esitettävä mitensäteilyturvallisuuspoikkeamat ehkäistään ennalta ja miten niihin varaudutaan. STUKin määräyksen (S/6/2019 14 §) mukaan turvallisuusarvio on myös tarkastettava säteilyturvallisuuspoikkeamien jälkeen, jollei se ole säteilyturvallisuuden kannalta selvästi tarpeetonta.

Esimerkki säteilyturvallisuuspoikkeamasta ja turvallisuusarvion tarkastelusta

Moni vuonna 2020 ilmoitetuista isotooppilääketieteen säteilyturvallisuuspoikkeamista  koski injektion tai radiolääkkeen käsittelyn yhteydessä tapahtunutta kontaminaatiota.

Satasairaalan isotooppiyksikössä sattui säteilyturvallisuuspoikkeama, kun röntgenhoitaja oli injektoimassa Tc-99m-leimattua radiolääkettä potilaan päälakeen vartijaimusolmuketutkimusta varten. Toimenpiteessä oli avustamassa myös toinen hoitaja. Radiolääke oli pienessä tilavuudessa (0,2 ml) ja röntgenhoitaja injektoi sitä hyvin hitaasti päälakeen, koska iho päälaella oli paksua ja aine ei tahtonut mahtua ihon alle. Injektointi tehtiin päälaella olleen arven kummallekin puolelle. Ensimmäinen injektio meni hyvin, mutta toisen injektion yhteydessä aine yhtäkkiä purskahti pieninä pisaroina ympäristöön. Injektion antanut röntgenhoitaja havaitsi, että ainetta oli roiskunut ainakin hänen kasvoilleen. Tämän jälkeen toinen hoitaja jäi potilaan luokse ja röntgenhoitaja meni suihkuun, jossa hän pesi kasvot sekä muut näkyvillä olleet ihoalueet saippualla. Peseytymisen jälkeen paikalle saapui säteilyturvallisuusasiantuntijana (STA) toimiva sairaalafyysikko Virpi Tunninen , joka kävi ihoalueet läpi kontaminaatiomittarilla. Kasvojen ja ihoalueiden pesua jatkettiin siihen asti, kunnes annosnopeus iholla ei enää laskenut pesujen jälkeen.

STA:n arvion röntgenhoitajan eniten altistuneen ihoalueen ekvivalenttiannoksen olevan alle 1 mSv ja efektiivisen annoksen olevan alle 1 µSv. Säteilyaltistusta rajoitti se, että molemmilla injektiossa mukana olleilla oli päällään suojavarusteina työvaatteet ja suojakäsineet. Tapahtumahetkellä ei kuitenkaan käytetty suojavisiiriä.

Virpi Tunninen kertoi, että kontaminaatio radiolääkkeen injektiotilanteessa -säteilyturvallisuuspoikkeamiin oli varauduttu turvallisuusarviossa. Näihin säteilyturvallisuuspoikkeamien ennaltaehkäisemiseksi turvallisuusarvioon oli kirjattu seuraavat toimet: Kanyylin toiminnan tarkastaminen ennen injektiota, riittävä perehdytys ja ohjeistus, säteilysuojien, suojavarusteiden ja apuvälineiden käyttö, työskentelyrauha, toimivat työskentelyvälineet, annostelijan säännöllinen laadunvalvonta ja toiminnantarkastus.

Turvallisuusarvion laatinut Virpi Tunninen arvioi, että tämän säteilyturvallisuuspoikkeaman tapauksessa turvallisuusarviota ei ollut tarpeen päivittää. Tapahtumasta otettiin kuitenkin opiksi päivittämällä ohjeistusta ja informoimalla tapahtumasta henkilökuntaa. Uudistetun ohjeistuksen mukaan suojavisiiriä ja irtohihoja käytetään, kun tutkimuksessa annetaan injektio ihon alle. Lisäksi seuraavan sisäisen auditoinnin aiheeksi otetaan kontaminaatiotilanteet ja niissä toimiminen.

Yhteenveto vuoden 2020 säteilyturvallisuuspoikkeamista

​​​​​​​Säteilylaki velvoittaa ilmoittamaan merkittävistä säteilyturvallisuuspoikkeamista viivytyksettä Säteilyturvakeskukselle. Vähäisemmät säteilyturvallisuuspoikkeamat voidaan ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle vuosittain kootusti.

​​​​​​​STUKille ilmoitettiin vuonna 2020 kahdestakymmenestäyhdestä terveydenhuollon merkittävästä säteilyturvallisuuspoikkeamasta. Näistä viivytyksettä ilmoitettavista tapahtumista kymmenen koski säteilykäyttöä röntgendiagnostiikassa, yhdeksän säteilyn käyttöä isotooppilääketieteessä ja kaksi säteilyn käyttöä sädehoitoyksiköissä. Lisäksi ilmoitettiin 1541 läheltä piti -tapahtumasta ja turvallisuusmerkitykseltään vähäisemmäksi arvioidusta tapahtumasta.

​​​​​​​Ilmoitettujen säteilyturvallisuuspoikkeamien lukumäärät ovat kutakuinkin samat, kuin vuonna 2019. Kattavammin säteilyturvallisuuspoikkeamista on raportoitu STUK-B 266 Venelampi E (toim.), Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta, Vuosiraportti 2020 -julkaisussa. Linkki raporttiin.